Køreplan til fusion mellem FADB og jægerforbundet

Der har gennem længere tid været arbejdet på at gennemføre en fusion mellem FADB (Foreningen Af Danske Buejægere) og DJ med det formål at samle buejægerne og dermed styrke buejagten i Danmark. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge foreninger, og i slutningen af 2020 var arbejdet så langt fremme, at man kunne fremlægge en plan for både bestyrelsen i FADB samt hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Begge steder kunne man nikke JA til at gå videre med arbejdet, og den 7. december 2020 blev de enkelte klubber under FADB informeret om fusionsgruppens arbejde. Dette foregik ved et møde i Stenlille, men desværre kunne nogle af formændene kun deltage virtuelt, ligesom andre slet ikke havde mulighed for at være med.

Da vi ved, at der selvsagt er mange spørgsmål til den kommende fusion, og at det også vil indebære ændringer i vedtægterne ude i de enkelte foreninger, har arbejdsgruppen derfor valgt at udsende nedenstående materiale, som er det, man i de to bestyrelser har haft forelagt, og godkendt at arbejde videre med.

Information om arbejdet med en fusion:

Ofte stillede spørgsmål:

 • Hvad kommer medlemskab af DJ til at koste?

  Der arbejdes i øjeblikket på en kontingentmodel, som skal sikre en løsning, som skaber de bedste betingelser for lokalforeningerne og de enkelte medlemmer. En af mulighederne, der arbejdes med, er bl.a. at lave en kampagnepris for FADB-medlemmer, som endnu ikke er medlem af DJ.

  Er du i tvivl om hvordan din forening kan blive en del af DJ, så er du velkommen til kontakte Jørgen Vester -  jve@fadb.dk eller Calle Mikkelsen - callemikkelsen@yahoo.dk

 • Hvad får buejægerne ud af en fusion?

  Ved en fusion styrkes den politiske slagkraft, ligesom fusionen vil forenkle det buepolitiske arbejde både nationalt og internationalt. Alle danske buejægere får bl.a. en samlet fælles repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og EBF (European Bowhunting Federation).

 • Hvornår vil fusionen være en realitet?

  Når arbejdsgruppen har udarbejdet et endeligt forslag til fusionens gennemførelse, skal der stemmes om dette på en ekstraordinær generalforsamling i FADB, hvor min. 3/4 skal stemme for.

 • Hvad skal der ske med FADB’s opsparede kapital?

  FADB ligger inden med en beholdning på knap 500.000 kr. Denne opsparing overføres til en støtteforening: Fællesskabet Af Danske Buejægere. Støtteforeningen skal sikre midler og engagement i buejagtens indhold og bevarelse i Danmark. Støtteforeningen kommer ikke til at varetage politiske eller praktiske hverv i forbindelse med opgaver i DJ-regi.

 • Vil Buejægertræffet fortsætte?

  Dette er helt op til buejægerne. I DJ ønsker vi alle de aktiviteter, som medlemmerne har lyst til at støtte op omkring. Så hvis der er et ønske om et buejægertræf, så fortsætter dette naturligvis. DJ’s forbundsmesterskab i buefeltskydning vil også kunne afvikles som et weekendarrangement i stil med FADB’s Buejægertræf. Det er op til de kommende udvalg at beslutte.