Køreplan til fusion mellem FADB og jægerforbundet

Der har gennem længere tid været arbejdet på at gennemføre en fusion mellem FADB (Foreningen Af Danske Buejægere) og DJ med det formål at samle buejægerne og dermed styrke buejagten i Danmark. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge foreninger, og i slutningen af 2020 var arbejdet så langt fremme, at man kunne fremlægge en plan for både bestyrelsen i FADB samt hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

Begge steder kunne man nikke JA til at gå videre med arbejdet, og den 7. december 2020 blev de enkelte klubber under FADB informeret om fusionsgruppens arbejde. Dette foregik ved et møde i Stenlille, men desværre kunne nogle af formændene kun deltage virtuelt, ligesom andre slet ikke havde mulighed for at være med.

Da vi ved, at der selvsagt er mange spørgsmål til den kommende fusion, og at det også vil indebære ændringer i vedtægterne ude i de enkelte foreninger, har arbejdsgruppen derfor valgt at udsende nedenstående materiale, som er det, man i de to bestyrelser har haft forelagt, og godkendt at arbejde videre med.

Information om arbejdet med en fusion:

Ofte stillede spørgsmål:

 • Hvad kommer medlemskab af DJ til at koste?

  Danmarks Jægerforbunds Hovedbestyrelsen ser frem til at byde buejægerne velkommen i Danmarks Jægerforbund. Derfor har Hovedbestyrelsen (HB) besluttet at tilbyde FADB-medlemmer, som endnu ikke er medlem af DJ, tilbydes følgende kampagnemedlemsskab:

  • 2021: Gratis medlemskab resten af året.
  • 2022: Kampagnemedlemskab på 250 kr. + lokalforeningsmedlemsskab.
  • 2023: Kampagnemedlemsskab på 550 kr. + lokalforeningsmedlemsskab.

  Indmeldelse:
  Kontakt DJ’s medlemsservice på tlf. 88 88 75 00.

 • Hvad får buejægerne ud af en fusion?

  Ved at samle buejægerne i en organisation sikre vi større politisk slagkraft i forhold til buepolitiske emner.
  Som jægere står vi sammen, uanset hvilket våben vi anvender på jagt. 
  Buejagt har ligesom alle andre grene af jagten, behov for at fællesskabet står sammen for at sikre jagten generelt.

  Ved en fusion styrkes den politiske slagkraft, ligesom fusionen vil forenkle det buepolitiske arbejde både nationalt og internationalt. Alle danske buejægere får bl.a. en samlet fælles repræsentation i Vildtforvaltningsrådet, EBF (European Bowhunting Federation) og FACE (European Federation for Hunting and Conservation)

  .

 • Hvornår vil fusionen være en realitet?

  I uge 28 indkaldes til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 28. august kl 16:00 i forbindelse med Buejæger træf. Indkaldelsen samt fusions-materialet sendes direkte til medlemmer af FADB.

  Når arbejdsgruppen har udarbejdet et endeligt forslag til fusionens gennemførelse, skal der stemmes om dette på en ekstraordinær generalforsamling i FADB, hvor min. 3/4 skal stemme for.

 • Hvad skal der ske med FADB’s opsparede kapital?

  FADB ligger inden med en beholdning på knap 811.000 kr. Midlerne skal jf. FADB's vedtægter anvendes inden for foreningens formål.

  Danmarks Jægerforbund vil og kan ikke modtage pengene.

 • Vil Buejægertræffet fortsætte?

  Dette er helt op til buejægerne. I DJ ønsker vi alle de aktiviteter, som medlemmerne har lyst til at støtte op omkring. Så hvis der er et ønske om et buejægertræf, så fortsætter dette naturligvis. DJ’s forbundsmesterskab i buefeltskydning vil også kunne afvikles som et weekendarrangement i stil med FADB’s Buejægertræf. Det er op til de kommende udvalg at beslutte.