OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. december 2021

Status på ny strategi for jagthundeområdet i DJ

To måneder efter lanceringen af DJ’s nye hundestrategi er det tid at gøre status på den foreløbige implementering af strategien, hvor målet er at sikre uddannelse og aktiviteter for de mange jagthunde, der trænes i landets jagtforeninger.

Tekst: Joan Brønnum Kvist
Foto: Ove Dam Hedegaard

Et tilbageblik afslører, at strategien hos mange er blevet vel modtager, mens andre er mere kritiske og stiller spørgsmål ved beslutningen.

Vi sætter fokus på jagthunde

Hundetræning er en populær aktivitet i mange jagtforeninger. Ud af DJ’s godt 860 jagtforeninger tilbyder ca. 400 af dem hundetræning, hvor der trænes i jagtrelevante færdigheder på tværs af hunderacer.

Hundetræningen i jagtforeningerne har fokus på uddannelse på hundens præmisser, hvor hundens velfærd vægter højt – og det gælder uanset om hunden er gravhund, retriever, spaniel eller tilhører en stående hunderace.

Med den nye hundestrategi sætter Danmarks Jægerforbund flere ressourcer ind på dette område, så jagthundeinstruktørerne får mere hjælp og uddannelse og dermed bliver endnu bedre til at varetage deres frivillige opgave.

Fortsat samarbejde med raceklubber

DJ’s nye hundestrategi supplerer det gode fagligt funderede hundearbejde, der sker i de mange raceklubber, da DJ naturligvis anerkender, at de enkelte hunderacer har hver deres kendetegn og gode kvaliteter, og at det kræver specialviden, når en jæger ønsker at specialiserer sin hund til målrettede prøver eller avl.

Hvad med prøver?

At en jagthund kan deltage i en prøve og få sine kvalifikationer bedømt, kan virke motiverende for mange jægere. Derfor er der i den nye hundestrategi endnu flere muligheder for at planlægge og gennemføre prøver i DJ-regi for alle hunderacer.

Aktuelt bliver repræsentanter fra de forskellige racegrupperinger (gravsøgende, drivende, stødende, stående og retrieverne) inviteret ind i det fremtidige arbejde omkring kommende prøver og tests. Det sker for at sikre, at alle får mulighed for bidrage med viden og erfaring.

Hvad med SJD?

Netop DJ’s relation til SJD har givet anledning til en række spørgsmål. Fakta er, at der fortsat er en god og konstruktiv dialog med SJD om det fremtidige setup omkring prøver til de stående hunderacer.

Dialogen er ikke afsluttet endnu, men vi er godt på vej med at sikre en aftale sammen med SJD, der betyder, at der i foråret 2022 fortsat kan afholdes markprøver i kredsene og lokalforeningerne, såfremt de måtte ønske det. Rent praktisk vil det være kredsene, der understøtter denne aktivitet og ikke DJ’s administration.

Hvad med økonomien?

DJ’s medlemsundersøgelser har vist, at der er over 45.000 jagthunde i Danmark. Heraf stiller få tusinde til specialiserede prøver f.eks. markprøver, hvilket er nogle af de prøver, som DJ tidligere har brugt både økonomi og administrative ressourcer på at understøtte.

Fremover vil der være den samme økonomi og det samme antal medarbejdertimer til rådighed, men de vil blive brugt på at understøtte jagtforeningernes uddannelsestilbud til gavn for alle hunderacer og de over 20.000 deltagere - i stedet for at blive brugt på at planlægge prøver og understøtte en enkelt målgruppe.

  • Læs også Hundestrategiens FAQ, som udbygges løbende med relevante spørgsmål og svar. Læs f.eks. mere om DJ’s økonomi på hundeområdet