FAQ om DJ’s nye strategi på hundeområdet

Herunder har vi samlet en række hyppigt stillede spørgsmål og svarene herpå om den nye strategi på hundeområder.

 • Er SJD De Stående Jagthunde blevet smidt ud af DJ?
  Nej. SJD har aldrig været en del af DJ. SJD er en selvstændig forening for de stående jagthunde, hvor DJ sidder i bestyrelsen. Den post forlader DJ ved udgangen af 2022.

 • Er DJ repræsenteret i andre specialklubber?
  Nej. DJ er ikke repræsenteret i andre specialklubber.

 • Kan man ikke lave mark- og vinderklasseprøver for de stående hunde i DJ mere?
  Jo da, men prøverne vil ikke være styret og koordineret via DJ’s administration. Hvis en hundekoordinator vil lave en markprøve for de stående jagthunde, stødende jagthunde eller retrieverne i kredsregi, så vil der fortsat være mulighed for det. Det kan evt. ske i samarbejde med SJD eller andre specialklubber.

 • Hvordan er økonomien omkring mark- og vinderklasseprøver skuret sammen fremover?Tilbage i tid har overskuddet gået til SJD, men DJ har båret en stor del udgifterne. Dette ophører ved udgangen af 2022. Herefter vil det være jagtforeningerne og kredsene, der aftaler prøverne direkte med SJD.

 • Hvordan vil det fremtidige forhold være imellem DJ og SJD?
  DJ’s samarbejde med SJD sker fremover på samme måde som med alle andre specialklubber. Mht. markvildtet vil DJ stadig have stort fokus på markvildtsindsatsen, hvor hovedformålet er højere biodiversitet og komplette levesteder i det åbne land.

 • De stående hunde var med til at starte jagten i DK. Er det ikke en tradition, som DJ særskilt bør støtte?
  Nej. Jagten med hund startede for ca. 37.000 år siden, og ulven er stamfar til alle jagthunde uanset race. Fremover understøtter DJ alle jagthunde uanset race. Vi har fortsat stor respekt og anerkendelse for det arbejde, som SJD og andre specialklubber gør for deres racer.

 • Er DJ’s nye strategi til for at kunne skærpe lovkravet om en egnet apporterende hund med en definition af en sådan?
  Nej. Der er ingen skjulte motiver bag den nye strategi. Kun et oprigtigt ønske om at arbejde for bredden blandt medlemmerne og efter lovkravet (kap. 4 - §24) om en egnet jagthund.

 • Vil DJ ”stjæle” SJD’s dommere?
  Nej. DJ har i dag ingen dommere, men vi har et ønske om egne dommere til egne prøver og tests. Disse dommere kan sagtens komme fra andre specialklubber. Da mange af SJD’s dommere tidligere har dømt på DJ-prøver, har disse dommere fået en henvendelse om, at de er ønsket i det fremtidige arbejde vedr. opbygning af, og dommergerning ved, kommende prøver og tests. DJ indbyder ligeledes dommere fra andre specialklubber til at deltage.

 • Er de nye prøver og tests udarbejdet og klar implementering?
  Nej. De nye prøver og tests udarbejdes i løbet af 2022 i et samarbejde mellem brugere, dommere, hundekoordinatorer, jagthundeudvalget m.fl. Der vil ikke blive udarbejdet racespecifikke prøver, men prøver, hvor alle kan deltage sammen.

 • Er de nye tests og prøver et forsøg på at etablere en ”pengemaskine” i DJ?
  Nej, det er på ingen måde hensigten. Fremover er der en reel mulighed for, at prøverne bliver billigere, men skal i udgangspunktet skulle hænge sammen økonomisk. Formålet er alene at sikre en bedre sammenhæng mellem arbejdet ude i jagtforeningerne, uddannelserne og tests/prøver i DJ.

 • Hvordan er Dansk Kennel Klub (DKK) inddraget i processen?
  DKK certificerer og godkender de kommende dommere i DJ, og godkender de prøver og tests, der skal være stambogsførende i FCI-regi. DKK anerkender og støtter den nye strategi for jagthundeområdet i DJ. Der pågår også et samarbejde med Dansk Jagthunde Registrering (DJR). Både DKK og DJR er repræsenteret i Jagthundeudvalget.

 • Er der masseflugt fra DJ pga. den nye strategi?
  Nej. Det er der ikke. Til gengæld oplever DJ for tiden en generel positiv tilgang af nye medlemmer.

 • Er der enighed om den nye strategi i hele organisationen?
  Ja. Den nye strategi har sit ophav og ståsted i et bredt og solidt fundament på tværs af organisationen.

 • Er DJ´s hundestrategi en spareøvelse?
  Nej, hundestrategien er på ingen måde en spareøvelse, da den samlede økonomi på hundeområdet vil være den samme fremover. Et kig i DJ’s regnskab viser, at der i 2019 er anvendt 141.608 kr. og timer svarende til et beløb på 190.250 kr. på SJD og aktiviteter i regi heraf, mens tallene i 2020 (første år med Corona-virus) var 72.569 kr. og timer svarende til et beløb på 110.500 kr. Det samlede budget vil fremover blive omprioriteret, så midlerne vil understøtte bredden af hundearbejdet i langt højere grad end tidligere.