OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. november 2021

Status for Økologisk Rum II

Forskerne er i fuld gang med at indsamle viden i forbindelse med projektet Økologisk Rum II. 1000 insekter er blevet målt og vejet for at nå frem til en bestemmelse af biomassen for de forskellige habitatområder. En konklusion på resultaterne forventes dog først senere i projektet.

Tekst og Foto: Christian Lang Jensen

Økologisk Rum II er sat i søen af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og Danmarks Jægerforbund for at opnå viden om, hvorfor insekterne går tilbage i det åbne land, og ikke mindst hvilke habitatområder som er af stor betydning for insekterne. Projektet forventes afsluttet i 2023, hvor forskerne forhåbentligt har opnået ny viden, der kan være til gavn for landmænd og lodsejere, som vil gøre en indsats for naturen på deres arealer.

Læs mere og se de flotte billeder og video her:

Adobe Spark Page