Økologisk rum II

Projektsamarbejde mellem Jægerforbundet og DCE undersøger mængden af insekter på en række arealtyper. Projektet løber fra 2020 til udgangen af 2023.

Økologisk rum II

I samarbejde med DCE og en række lodsejere på Djursland gennemføres der i de kommende år indsamlinger af insekter på forskellige arealtyper. 

Mængden af insekter i det åbne land falder drastisk. Det har store konsekvenser for økosystemet og dermed også for en lang række karakteristiske arter, som for eksempel agerhønen og viben, der er afhængige af den proteinkilde, som insekterne udgør. 

Formålet med projektet er at samle information om hvordan variation i det økologiske rum påvirker mængden og størrelsesfordelingen af insekter. Derudover skal det undersøges om kortvarige attraktive levesteder i landbrugslandet udgør en økologisk fælde. Der indsamles blandt andet insekter på brakareal, pløjejord og afgræssede arealer.

Projektet løber over en årrække. Projektets resultater vil løbende formidles her på siden, samt i JÆGER og andre relevante medier mv.  

Støtte

Projektet gennemføres med støtte fra Jægernes Naturfond og Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond

Se også

Læs om forgængeren til Økologisk rum II projektet; Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land her.

Siden projektet blev søsat, har vi publiceret en række statusopdateringer. Vi har samlet dem herunder:

Adobe Spark Page Adobe Spark Page Adobe Spark Page