OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. august 2021

Ødelæggende kampagne fra DOF

DOF er med sin populistiske kampagne imod andeudsætning i gang med at ødelægge ideen om, at vi på trods af vores forskelligheder i Vildtforvaltningsrådet, kan samarbejde om det danske vildt og den danske natur. Trist og helt unødvendigt, siger formanden for jægerforbundet.

Tekst: Claus Lind Christensen
Foto: Fra DOF's kampagne

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er imod udsætning af fuglevildt til jagt. Det er et helt legitimt synspunkt. Selv blandt danske jægere er der flere, som ikke bryder sig om at gå på jagt på udsat vildt. De går så bare på jagt efter noget andet. Danmarks Jægerforbund har ikke noget imod, at DOF, DN, DB og Friluftsrådet er imod udsætningen af gråænder. Faktisk har de fire foreninger, som alle er medlemmer af Vildtforvaltningsrådet, noget at have deres kritik i, når de peger på nogle af de negative sideeffekter ved andeudsætningen. Det benægter jægerforbundet ikke. Men så hører enigheden også op.

For hvor de fire foreninger vil løse problemerne ved at forbyde udsætningen, ønsker jægerforbundet, Landbrug & Fødevarer og skovforeningen at arbejde med andeudsætningen, så de negative effekter minimeres. Er det ikke sådan man gør i et moderne demokrati: Vi taler sammen og finder på løsninger med respekten for, at vi er forskellige mennesker med forskellige holdninger og interesser. Er det ikke netop det, der er så fantastisk ved Danmark – at vi finder løsningerne i fællesskab, så vi alle kan være her?

DOF underminerer Vildtforvaltningsrådet

Og er det ikke netop det, der er hele ideen bag Vildtforvaltningsrådet? At modsætninger mødes og holdninger bøjes mod en fair løsning for alle? I hvert fald i de fleste sager. Udsætning er et stridspunkt. Ingen tvivl om det. Men vi kender alle hinandens holdninger og positioner på området, og sådan må det være.

Men med DOF’s kampagne sker der noget farligt. På trods af at Vildtforvaltningsrådet har indsendt en splittet anbefaling til miljøminister Lea Wermelin, sådan som det sker nogle gange, når rådet ikke kan komme til enighed, så forsøger DOF at slå mønt på uenigheden med den mest underlødige kampagne, der vel nogensinde er set fra deres hånd. Tegningerne er ganske fordummende, karikerede og voldsomt manipulerende.

Det er altså ikke nok for DOF, at der er sendt en splittet indstilling til ministeren, hvor alle og enhver kan læse DOF, DN, DB og Friluftsrådets holdning. Der skal køres kampagne oveni, som vel i bund og grund kun har det formål at skaffe flere medlemmer til DOF. Set fra vores stol, underminerer kampagnens form Vildtforvaltningsrådet som institution og det tillidsfulde samarbejde mellem de syv organisationer.

Jægeren som umenneske

Men kampagnen er også med til at ødelægge forholdet imellem almindelige jægere og DOF’ere. Trist og helt unødvendigt. Vi to foreninger er ikke enige om alt, men vi er enige om meget. Blandt andet at naturen i Danmark har det skidt, at der mangler levesteder, og at klimakrisen ikke må løses på bekostning af biodiversitetskrisen.

Med DOF’s kampagne stiller foreningen i virkeligheden spørgsmålstegn ved, om de danske jægere er ordentlige mennesker? I hvert fald ikke lige så ordentlige mennesker som fuglekiggere og medlemmer af DOF. For er det egentlig ikke kun umennesker, som skyder fugle på samlebånd direkte fra fabrikken eller fra skydetelte, som kampagnen så underlødigt viser?

Tror DOF virkelig, at en sådan måde at betragte andre mennesker på er gavnligt for samarbejdet om det danske vildt og en rigere natur i Danmark?

Hvis det er den kommende stil fra DOF, så kan jeg frygte for det fremtidige samarbejde og i sidste instans Vildtforvaltningsrådets mulighed for at finde fælles løsninger. Hvor ville det være trist.