Offentliggjort den: 26. februar 2021

Når du indberetter dåvildt via appen

Ved indberetning af dåvildt via Jæger-appen, skal du huske at markere køn på vildtet. Ellers vil du få fejl.

I indberetning af vildt til Miljøstyrelsens vildtudbyttestatistik via Danmarks Jægerforbunds app, skal der nu være angivet køn på dåvildt ligesom for kronvildt. De jægere, der gennem året har indberettet deres vildtjournal på Jæger-appen, skal sikre sig, at de har markeret køn på dåvildt, inden de indberetter vildtet. Ellers vil de få fejl.