OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. maj 2021

Miljøstyrelsen forlænger tilskud til regulering af sæler ved Bornholm

Sultne sæler er et problem for fiskerne omkring Bornholm, fordi de æder af fangsten. Derfor udvider Miljøstyrelsen nu et eksisterende forsøgsprojekt, som tillader en vis regulering af gråsæler.

Tekst: Miljøstyrelsen

Fiskerne omkring Bornholm oplever stigende problemer med gråsæler, der dels spiser af fangsten, dels ødelægger fiskeudstyr. Siden 2016 har der derfor eksisteret en forsøgsordning ved Bornholm, hvor fiskere med jagttegn fik lov til at skyde op til 40 gråsæler om året for at begrænse skader på fiskeriet.

Ordningen har imidlertid endnu ikke løst problemet for fiskerne, og derfor bliver den nu udvidet. Miljøstyrelsen giver et antal jægere tilladelse til at skyde op til 80 gråsæler i alt årligt i tre år. De må dog kun skyde dyr, som bliver set nærmere end 500 meter fra fungerende fiskeredskaber.

Treårig ordning

Der er afsat 300.000 kroner om året i tre år til selve reguleringen og desuden 200.000 kr. årligt til overvågning af sælerne. Gråsælen er en beskyttet art, men bestanden er vokset i de senere år, og i Østersøen er den optalt til 39.000 dyr. Ved den seneste tælling var der 1100 sæler, som rastede ved skærene ved Ertholmene. Hertil kommer de sæler, der opholder sig i vandet under tællingerne.

Det samlede antal sæler omkring Bornholm er derfor sandsynligvis noget gange større end det optalte.