OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. februar 2020

God start på sælregulering ved Bornholm

Miljøministeren har startet en forsøgsordning med regulering af gråsæler ved Bornholm. Fire erhvervsfiskere med jagttegn er ansat til at skyde op til 40 gråsæler i løbet af første kvartal, og en måned inde i forsøgsperioden tegner forsøget til at blive en succes.

Tekst: Bjarne S. Pedersen
Foto: Søren Sillehoved

Mandag den 3. februar holdt miljøminister Lea Wermelin møde med sæljægerne, og hun kunne konstatere, at det er muligt at regulere sælbestanden ved afskydning, og at det bliver gjort på en jagtetisk måde. Jagten er foregået dels til søs fra fiskekuttere og dels med afskydning fra land, og indtil nu er der reguleret 16 gråsæler. Målet med initiativet er at komme garnsæler til livs.

Betegnelsen garnsæler bruges på de sæler, som har lært sig at røgte fiskernes garn og liner for fisk med det resultat, at både fisk og redskaber ødelægges. Erhvervsfisker Arki Munch Petersen fra Hasle står bag 12 af de 16 nedlagte sæler, og han konstaterer, at sælerne allerede har ændret adfærd.

- Når vi sejlede ud med fiskekutterne, blev vi ofte fulgt af sæler, som kom for at få mad fra vores fiskeredskaber, men nu kan vi se, at sælerne er blevet mere bange for kutterne og rykker væk, når vi nærmer os, fortæller Arki Munch Petersen.

Koordineret regulering af sælbestand

Der arbejdes fra dansk side på et fælles initiativ til regulering af sælbestanden i hele Østersøen. Sverige har allerede en udbredt regulering af gråsæler, og nu er Danmark også kommet i gang. Miljøminister Lea Wermelin kan ikke love, at ordningen forlænges, ligesom hun vil afvente den endelige evaluering af forsøget, før loftet på antal nedlagte gråsæler eventuelt hæves.

De fleste af gråsælerne er skudt fra land på grund af meget blæsevejr i januar måned. Det anvendte billede herover viser gråsæler ved Christiansø.