OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. juni 2021

Ministre tvivler på omstridt havvindmøllepark

Efter samråd om en mulig havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde synes regeringen at vægte fugle over vindenergi. Samrådet fandt sted ugen efter DJ og DOF's foretræde for Christiansborg-politikere.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Under et lukket samråd i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg den 9. juni vedr. energiplanlægning og vindmøller såede miljøminister Lea Wermelin og energi- og klimaminister Dan Jørgensen tvivl om fremtidsmulighederne for en kystnær havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet. Det fremgår af ministrenes talepapir, som nu er offentligt tilgængelige.

- Danmark er et centralt stop på mange trækfugleruter. Vi har derfor et særligt ansvar for at beskytte de fugle, der er afhængige af de danske havområder, sagde miljøminister Lea Wermelin ifølge talepapiret og tilføjede, at det ikke er alle steder, hvor der kan være både fugle og vindmøller.

Sagen om Omø Stålgrunde, som ofte har været omtalt i Danmarks Jægerforbunds medier, har stået på i snart otte år og tog sin begyndelse, da det privatejede selskab European Energy påbegyndte arbejdet med forundersøgelser i området. Planen var at anlægge en park med ca. 80 kæmpemøller ved Omø - midt i det, der i dag er udpeget som et internationalt fuglebeskyttelsesområde. Primo juni havde Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening foretræde for politikerne fra Christiansborgs Miljø- og fødevareudvalg og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgene. Emnet på dagsordenen var netop problemet omkring international fuglebeskyttelse vs. en stor havvindmøllepark på Omø Stålgrund.

Direktivforpligtelsen er klar

Energi- og klimaminister Dan Jørgensen lagde under samrådet i Folketinget ikke skjul på, at han både holder af fugle og udbygningen af havvind i Danmark. Han erkendte også, at projektet ved Omø Stålgrunde ikke var en undtagelse. Men:

- Direktivforpligtelsen til udpegning er klar og levner ikke et politisk valg. Som foregangsland har vi mange fordele, men høster også de første bitre erfaringer med udfordringer med sameksistens mellem natur- og klimainteresser, sagde han blandt andet ifølge sit talepapir.

- Nu er området under udpegning til fuglebeskyttelse, og den konkrete sagsbehandling er genoptaget i Energistyrelsen. Jeg kan ikke foruddiskontere de faglige vurderinger eller udfaldet af den proces på nuværende tidspunkt. Men som miljøministeren om lidt vil redegøre for, så er direktivforpligtelsen klar, og det er mit indtryk at det ser endog meget svært ud, sluttede Dan Jørgensen.

Vil passe godt på naturen

I sin fremlæggelse fastslog Lea Wermelin videre, at regeringen ønsker at passe godt på naturen og opfylde direktivforpligtelser på naturområdet, både på land og på havet.

- Der er forskellige regler, der skal sikre, at vi tager hensyn til naturen, og der er klageregler, der sikrer adgang til at få prøvet, om reglerne overholdes. Det gælder også Natura 2000-områder, der er omfattet af beskyttelsen i naturdirektiverne, sagde hun.