OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. december 2021

Manglende viden om husmår - og andre rovpattedyr

På vildtforvaltningsrådsmødet mandag den 6. december blev det i forhold til husmåren anbefalet, at jagttiden indstilles på baggrund af en rapport fra DCE, hvor der sås tvivl om hvorvidt jagt på husmår er bæredygtig.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Den væsentlige årsag til denne indstilling er, at DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, betegner jagten på husmåren som ikke bæredygtig, selvom der mangler data, som kan bakke denne konklusion op. Derfor konkluderer DCE altså ud fra et forsigtighedsprincip at jagten ikke er bæredygtig. Dette kommer til at betyde, at husmåren alene kan reguleres i medfør af bekendtgørelsen for skadevoldende vildt. Husmåren tages på ny op i Vildtforvaltningsrådet til midtvejsevalueringen i 2023.

Udvikling af nye metoder for dataindsamling

Helt grundlæggende mangler der dokumenteret viden om de danske rovpattedyr. Et problem, som Danmarks Jægerforbund adskillige gange har gjort opmærksom på uden det har haft nogen effekt.

- Derfor arbejder jægerforbundet på en ny udformning ift. dataindsamling, hvor vi har besluttet at foretage en investering på området, når staten bl.a på pattedyrsområdet ikke kan sikre et retvisende billede af bestandene, lyder det fra Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen.

Her vil der blive udarbejdet metoder til at indsamle standardiseret data - metoder som det for rovpattedyrernes vedkommende dog vil tage tid at udvikle.

Brug arter.dk til foreløbig indberetning

Indtil dataprogrammet er på plads, kan du som jæger dog bidrage til at indberette observationer af rovpattedyr. Denne indberetning vil i første omgang være med til at dokumentere udbredelsen af rovpattedyrene og andre dyr og fugle.

Danmarks Jægerforbund anbefaler i den sammenhæng alle jægere at anvende hjemmesiden  arter.dk, som er en relativ ny dansk platform, hvor du som jæger kan registrere dine observationer og uploade fotos som dokumentation. Jægerne opfordres også til at uploade registreringer fra vildtkameraer, hvis man har et sådan på reviret.