OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Landsdækkende kønsoptælling af edderfugle

Den landsdækkende kønsoptælling af edderfugle er et vigtigt redskab til at sikre valide data om edderfuglen. Disse data danner grundlaget for den fremtidige forvaltning af edderfuglen. Det er i denne weekend det sker, og alle kan være med - se filmen herover!

Hvis du vil have medindflydelse på fremtidens forvaltning af edderfuglen, så er det nu, der brug for dig. I weekenden den 6.-7. marts skal der nemlig tælles både hanner og hunner, og du behøver ikke være strand- og havjæger for at være med. Alle, der befinder sig i nærheden af kysten i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 12.00 én af de to dage, kan hjælpe. Og der er brug for så mange tællere som overhovedet muligt.

Målet med optællingen er at bidrage til den viden, der er om edderfuglen, således at den fremtidige forvaltning kan ske ud fra mest muligt data. Kønsoptællingen bidrager til billedet af den danske vinterbestand af edderfugle, umiddelbart inden de begynder at drage mod ynglepladserne. Til slut vil resultaterne af tællingerne rundt om i landet blive samlet i en rapport, som vil tilgå den kommende forvaltningsplan for edderfuglen.

Se filmen øverst på siden her.

Læs også: Så skal der kønsoptælles edderfugle, og ALLE kan være med!