OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. april 2021

Kraftig udvidelse af den vestjyske ulvezone

Et areal på størrelse med Lolland-Falster er nu defineret som ulvezone i Vestjylland. Det giver flere husdyrholdere mulighed for at søge tilskud til ulvesikrede hegn.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Er man husdyrholder i én af Jyllands to såkaldte ulvezoner og søger kompensation efter ulveangreb, er det en betingelse fra Miljøstyrelsens side, at man har forsøgt at sikre dem mod angrebene med ulve-sikrede hegn. Det kan man søge tilskud til, og med en stor udvidelse af den vestjyske zone, vil langt flere fremover kunne gøre brug af ordningen.

Der er ikke dokumenteret ulveangreb bag ulvesikrede hegn i Danmark.

Den første del af den vestjyske ulvezone blev etableret i 2017, da det første par ynglende ulve i Danmark i godt 200 år havde oprettet revir omkring Stråsø Plantage. Den oprindelige zone var på 330 km2. Et par år senere kom den midtjyske zone til, som groft sagt strækker sig fra Silkeborg langs motorvejen til Herning, fra Herning til Brande, Nr. Snede og derfra til Them, og tilbage til Silkeborg. I alt 569 km2.

Men med de nye områder, som lægges til, når den vestjyske zone op på næsten 1.730 km2, hvilket omtrent svarer til et areal på størrelse med Lolland-Falster. Det nye ulveområde strækker sig fra Søndervig i syd til Thyborøn i nord og mod øst helt ind til Videbæk, Aulum og Holstebro.

Ét samlet vestjysk område

Ifølge Miljøstyrelsen finder den nye udvidelse sted, fordi ulvene fra Ulfborg-reviret fra tid til anden har angrebet får uden for det oprindelige ulveområde, og mindst én ulv har ved flere lejligheder angrebet får omkring Klosterheden Plantage. Derfor etableres nu ét samlet vestjysk ulveområde, som rummer ulvene fra både Ulfborg-reviret og Klosterheden-reviret.

Udvidelsen betyder, at alle husdyrholdere med mindre husdyr i en ulvezone kan søge tilskud til at etablere ulvesikre hegn. Mindre husdyr defineres i denne forbindelse som dyr, der som voksne almindeligvis er mindre end 120 cm høje målt over ryggen eller som stangmål for æsler, muldyr og små heste. Der ydes 100 procent tilskud til at opgradere eksisterende hegn til ulvesikrede hegn, dog maksimalt 15 kr. pr. meter hegn. Landmændene kan desuden få tilskud til spændingsgiveren, som skal sørge for strøm i hegnet.

Som noget nyt er det nu også muligt at få tilskud til hegnsalarmer, som kan sættes fast på de ulvesikrede hegn og sende en SMS, hvis spændingen i hegnet pludselig falder. Spændingsfald kan skyldes, at højt gæs aflader hegnet eller at dyr har revet hegnet ned.'

Fire angreb i ikke-fungerende hegn

Miljøstyrelsen har lavet sin årlige opgørelse for angreb af ulve på husdyr. Som det kan ses i tabellen herunder, er der sket en voldsom udbygning af ulvesikrede hegn, fra ca. otte km opsat i 2019 til i alt cirka 33 km opsat i 2020.

Der har været fire angreb i ikke-fungerende ulvesikrede hegn. Men stadig ingen angreb i fungerende ulvesikrede hegn, altså hvor al tråd og strømstyrken er intakt.