OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. maj 2021

Kommune taber retssag mod skydebane

Rebild kommune havde ikke ret til at opsige en lokal flugtskydebanes lejemål. Det afgjorde Byretten i Aalborg forleden, og afsluttede dermed en årelang og principiel sag om skydebaners eksistensberettigelse i samfundet. Historien fra Rebild handler både om lokalpolitik og om en generel accept af jægernes behov for at træne færdigheder. DJ har været med hele vejen igennem sagen, og hilser afgørelsen velkommen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jesper Ferløv Greth

Efter flere års usikkerhed synes fremtiden for SSV Flugtskydningsforening i Nordjylland nu endelig sikret. I onsdags fik foreningen nemlig byrettens ord for, at Rebild kommune ikke havde ret til at opsige skydebanens lejemål tilbage i sommeren 2018. Dermed tabte kommunen sit sagsanlæg mod SSV Flugtskydningsforening, som blev anlagt, fordi foreningen nægtede at acceptere kommunens opsigelse af kontrakten.

Mens kommunen på den ene side har hævdet, at man ønskede at benytte skydebaneterrænet til opbevaring af vintermateriel, har byrådsmedlemmer tidligere ikke lagt skjul på, at det netop var støjen, man ønskede at komme til livs – desværre uden at have politisk vilje til at finde en alternativ placering til banen. Foreningen har omtrent 650 medlemmer i en kommune med i omegnen af 1.300 jægere. Var banen lukket, havde alle disse mennesker måttet finde et andet sted at træne.

Bag domsafsigelsen gemmer sig et meget langstrakt og kompliceret sagsforløb, som skydebaner over hele landet bør studere og tage ved lære af.

Principiel sag om skydebaners eksistensberettigelse

Danmarks Jægerforbund har igennem hele sagens forløb været en aktiv medspiller på SSV Flugtskydningsforenings side, og har bistået foreningen med udpegning af mulige alternative lokationer, aktiv rådgivning, deltagelse i borgermøder, møde med lokalpolitikere og – til sidst – som vidner i retssagen.

- Der er tale om en principiel sag om skydebaners eksistensberettigelse i et kulturlandskab, hvor eventuelle støjgener kan være lokalpolitisk sprængstof. Men uden skydebaner kan hverken lokale jægere eller sportsskytter vedligeholde deres færdigheder, og derfor er vi nødt til at stå sammen, siger Marie-Louise M. Achton-Lyng, formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg.

Hun har fulgt sagen fra Rebild kommune nøje og noterer sig med tilfredshed domsafsigelsen, som hun håber, kan danne præcedens i eventuelt lignende sager.

- Rigtig mange skydebaner oplever i øjeblikket et pres fra det omgivende samfund. Men det nytter jo ikke noget, for vi skal have lov til at være her, akkurat ligesom andre aktiviteter med potentielle støjgener. F.eks. fodboldbaner med oplyste anlæg, mountainbikes i skoven og motocross-baner, mv., tilføjer Marie-Louise M. Achton-Lyng.

Et forståeligt ønske om at flytte skydebanen

SSV Flugtskydningsforening blev stiftet i 1996 af de tre jagtforeninger Støvring & Omegns Jagtforening, Suldrup Jagtforening og Veggerby Jagtforening, og har i dag omtrent 650 medlemmer. Men reelt har skydebanen dog eksisteret på samme sted siden 1974. Baneanlægget består af en jagtbane, to nordisk trap-baner og to compak sporting-baner, og baneanlægget anses for at være iblandt Danmarks bedste hvad angår alsidighed og udfordringer. For 46 år siden lå adressen på Banesvinget 7B i Støvring langt væk fra bymæssig bebyggelse, men efterhånden som byen voksede, ændrede billedet sig. Tidligere formand i SSV Flugtskydningsforening Jesper Ferløv Greth fortæller, at optakten til balladen startede allerede for 15 år siden, da foreningen fik en henvendelse fra Rebild kommune:

- Man gjorde os opmærksom på, at man gerne så skydebanen flyttet til en anden lokation inden for de næste 10 år, fordi byen efterhånden kom tættere på anlægget. Det reagerede foreningen konstruktivt og positivt på, og valgte at gå i dialog med kommunen om at finde andre, egnede placeringer. Vi fandt frem til en del alternative steder – og var i 2009 snublende tæt på at flytte banen til en grusgrav, der ligger lige i udkanten af Støvring. Men det var lige op til et kommunalvalg, og så gik der lokalpolitik i det, og flertallet faldt fra, forklarer Jesper Ferløv Greth.

Han kan sagtens se nødvendigheden i, at gamle skydebaner kan være nødt til at flytte til mere afsides beliggende områder, efterhånden som en by vokser sig større. Det, der har været sagens kerne er bare, at kommunen tilsyneladende ikke har haft politisk vilje til at hjælpe foreningen med at finde et nyt sted. Hver gang foreningen – i tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbunds skydebanesagkyndige Jan Henrik Rygaard – kom op med nye forslag til placeringer, strittede et flertal i byrådet imod.

Udløbsdato på lejekontrakt skulle aflive forening

Da Jesper Ferløv Greth i 2013 går til kommunen med et konkret forslag til en støjvægsprojekt, meddeler kommunen pludselig, at man agter at lave en udløbsdato på flugtskydningsforeningens lejeaftale. Vel at mærke uden at have fundet en alternativ placering. Skydebanen skal væk. Men helt så let går det ikke, for idet foreningen har en fortløbende lejeaftale med afsæt i erhvervslejeloven, er det ikke umiddelbart muligt at tilføje en udløbsdato. Efter at have tygget på den, er det så, at kommunen i stedet forsøger at sætte foreningen ud ved at fremhæve, at man har behov for området til opbevaring af vintermateriel.

- Deres jurister fandt frem til, at hvis man kunne godtgøre at man selv skulle bruge arealet, så kunne man godt sætte os på porten. Det kunne vi ikke acceptere, og vi afviste derfor opsigelsen, forklarer Jesper Ferløv Greth, som blev noget forbløffet, da han så kommunens begrundelse.

Herefter så kommunen ingen anden udvej end at stævne foreningen, og det er denne langtrukne sag, der forleden fik sin – forhåbentlig definitive – afslutning.

500.000 kroner i sagsomkostninger

I løbet af årene, der er gået, er der brugt uanede mængder frivillige timer og penge på en sag, som burde have været undgået. Jesper Ferløv Greth forklarer:

- Vores medlemmer er jo også borgere i lokalsamfundet. Vi er en stor skovkommune med masser af jægere. Vi er et område med et stærkt foreningsliv, og så ender vi i en situation, hvor kommunen stævner en forening med mere end 650 medlemmer fra lokalsamfundet. Vi har brugt over 500.000 kroner af egen kasse på advokatbistand mod en kommune, der ikke havde en sag. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Havde de vundet, var vi lukket. Men heldigvis havde de ikke styr på juraen.

Det, der til sidst fældede kommunen, var endnu en paragraf i erhvervslejeloven, som omhandler en rimelighedsvurdering, der skal være opfyldt. Og det var den ikke, fastslog Byretten i Aalborg. Retten bestemte desuden, at Rebild kommune skal betale SSV Flugtskydningsforening 150.000 kroner i sagsomkostninger. Beløbet dækker langt fra de reelle udgifter, men er dog et lille plaster på såret. Nu handler det om at se fremad.

- I min optik kan vejen videre herfra enten være en ”nulløsning” hvor skydebanen fortsætter på Banesvinget 7B som hidtil, eller at vi etablerer yderligere støjdæmpning på Banesvinget. Sidste mulighed er en flytning af skydebanen. Byen er jo vokset meget siden 1974, og jeg kan sagtens se, at boligområder er kommet tættere på. Men kommunen er i så fald nødt til at hjælpe os med en god, alternativ placering, fastslår Jesper Ferløv Greth og bemærker, at skydebanen – som den ser ud i dag – fuldt ud overholder kravene i miljøgodkendelsen, bl.a. i forhold til støj.

Efter rettens dom er disse ord sandsynligvis mere sande end nogensinde før: Kommunen har ikke andet alternativ end konstruktiv dialog, og SSV Flugtskydningsforening er klar til at spille med.