OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. november 2021

Hvad en jæger SKAL vide om fugleinfluenzaen

Som vi tidligere har skrevet om, er den højpatogene fugleinfluenza af typen H5N1 i udbrud i Danmark. Det er i den forbindelse yderst vigtigt at jægerne håndterer fuglevildtet korrekt.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

Både nedlagte pibeænder, spidsænder og krikænder er testet positiv for den højpatogene fugleinfluenza af typen H5N1, som potentielt kan smitte mennesker.

Der er bl.a. konstateret udbrud på en stor kalkunbesætning og en mindre hobbybesætning ved Slagelse, mens alle smittede vildfugle så vidt er nedlagt i vadehavsområdet. Det betyder dog ikke at smitten ikke kan være at finde andre steder i landet, og både lokale jægere såvel som alle andre jægere skal udvise agtpågivenhed i forhold til deres håndtering af det nedlagte vildt. Vær i den forbindelse opmærksom på Fødevarestyrelsens regler for salg af vildt:

Finder du døde vilde fugle i naturen kan du hjælpe Fødevarestyrelsen ved at anmelde fundet via appen Fugleinfluenza tip.

Pt. ingen restriktioner på jagt

Fødevarestyrelsen har oprettet 3-kilometers og en 10-kilometers restriktionszoner rundt om de smittede besætninger. Inden for zonerne er det nu forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Fjerkræet skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle.

Fødevarestyrelsen vurderer løbende, om der er behov for at regulere jagtaktiviteter i zonerne. I øjeblikket er der ingen restriktioner på jagt i zonerne. Det betyder, at du som jæger fortsat kan tage på jagt i zonerne og transportere nedlagt fjervildt med hjem eller indleverer det på en vildthåndteringsvirksomhed udenfor zonerne. Det anbefales dog, at jægere har ekstra fokus på smittebeskyttelse i forbindelse med jagt i zonerne.

​Vær også særlig OBS på at undlade at fragte nedlagt vildt rundt i landet. På den måde formindskes risiko for at sprede smitten.

Vask hænder i varmt vand og sæbe

Den praktiske indsats for at undgå virus ligner på mange måder den, vi har vænnet os til under COVID-19 - nemlig en flittig håndhygiejne. Det vigtigste er, at du vasker hænder i varmt vand og sæbe ofte.

Hvis det er mere praktisk, kan du vælge at bruge håndsprit (70 pct.) efter at du har fjernet synligt snavs på hænderne. Når du håndterer nedlagt fjervildt, kan du teoretisk udsættes for smitte ved at indånde virusholdigt støv, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets indvolde eller tarmindhold.

Flå i stedet for at plukke

For at mindske en eventuel risiko for smitte gennem støv kan du flå nedlagt fjervildt i stedet for at plukke det, da det giver mindre støv. Alternativt kan nedlagt fjervildt bestøves med vand, skoldes eller vokses før plukning. Ved udendørs håndtering af fjervildt vil der være en mindre støvkoncentration.

Hvis det støver meget, eller hvis du håndterer store mængder fuglevildt, bør du anvende en FFP3-maske (”virusmaske”) til opfangning af støv.

Når du udtager indvoldene fra nedlagt fjervildt, skal du vaske hænder grundigt med sæbe. Vær opmærksom på risikoen for hånd-til-mund smitte. Indvolde mv. kan smides ud i en plasticpose med dagrenovationen. Du kan eventuelt bruge sikkerhedsbriller, hvis der er risiko for stænk og sprøjt, eller hvis du vil være sikker på ikke at komme til at gnide dig i øjnene.

Nedfrys ikke til træningsøjemed

Du bør være opmærksom på, at fugleinfluenzavirus ikke dræbes ved nedfrysning til -18 grader celsius. Det kan således ikke afvises, at der er en risiko for at medvirke til spredning af influenzavirus, hvis inficerede fugle nedfryses hele og senere (f.eks. til foråret) anvendes til hundetræning. Så længe der er konstateret fugleinfluenza, er det Danmarks Jægerforbunds anbefaling, at du ikke nedfryser fugle til senere brug i træningsøjemed.