OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. november 2021

Fugleinfluenzaen spreder sig lige nu i Danmark

Udbrud flere steder i landet har fået Fødevarestyrelsen til at indføre skærpede krav. Alle jægere bør have stor fokus på hygiejne i håndtering af fuglevildt, både under og efter jagten, samt ved tilberedning af vildtkødet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I løbet af dette efterår er det blevet stadig tydeligere, at den højpatogene fugleinfluenza igen er ved at etablere fodfæste herhjemme. Sygdommen kan være dødelig for tamfugle, og den kan smitte til mennesker. Risikoen for alvorlig infektion hos mennesker betragtes dog som relativt lav. Ultimo oktober blev der fundet fugleinfluenza af typen H5N1 i vilde fugle fra Vadehavet. Det skete i fugleklatter fra pibeænder og i en prøve udtaget fra en krikand, og det var første gang siden maj, at sygdommen har været påvist i den danske vildfuglebestand.

Fundet kom efter en periode med rapporter om fund af fugleinfluenza i mange andre lande i både Europa, Israel og Rusland. Forskere mener at virus er kommet til Europa i løbet af efteråret 2020 via vilde ænder og gæs på træk fra yngleområderne i Sibirien. Danmark ligger centralt på trækruterne og har rastepladser især i den sydøstlige del af landet og i Vadehavsområdet.

1. november 2021 kunne Fødevarestyrelsen så igen påvise højpatogen fugleinfluenza, denne gang i en kalkunbesætning på cirka 28.000 dyr i Slagelse kommune. Tre dage senere – altså onsdag den 3. november - var den gal igen, denne gang i en lille hobbybesætning med omkring 50 dyr, bl.a. gæs, høns og ænder, mindre end en kilometer væk fra føromtalte kalkunbesætning.

- Det nye fund viser, at alle skal være på vagt, uanset om man har en stor erhvervsfjerkræbesætning eller blot en håndfuld høns i baghaven. Fugleinfluenzaen er derude. Sygdommen smitter dyrene. Derfor er det så vigtigt, at alle med fjerkræ følger reglerne, understreger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-kilometers og en 10-kilometers restriktionszone rundt om de smittede besætninger. Inden for zonerne er det nu forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, med mindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Fjerkræet skal holdes isoleret og beskyttes mod kontakt til andre dyr, herunder vilde fugle.

Fokus på hygiejne og tilberedning af vildtkød

Jægere og andre, der færdes i naturen, anbefales at være ekstra påpasselige med hygiejnen, hvis de har været i kontakt med vildt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem på både fodtøj, udstyr og med fuglevildt. Husk at vaske hænder efter håndtering af vilde fugle.

Der er ikke risiko ved at spise korrekt tilberedt fjervildtkød, da tilberedning, som stegning, slår virus ihjel - forudsat at centrumstemperaturen i kødet er på over 70 grader. Ved kold eller halvvarm røgning er temperaturen så lav, at du ikke kan være sikker på, at virus bliver dræbt. Der vil derfor være en teoretisk risiko for fugleinfluenzavirus i kødet. Der er dog stadig ikke rapporteret om tilfælde, hvor mennesker er blevet smittet med fugleinfluenza ved at spise tilberedt fjerkræ- eller fjervildtkød.

Når du håndterer nedlagt fjervildt:

  • Vask hænder i varmt vand og sæbe ofte. Hvis det er mere praktisk, kan du bruge håndsprit (70 pct.), efter at du har fjernet synligt snavs på hænderne
  • Undgå at indånde støv! Det kan indeholde virus
  • Flå fuglen frem for at plukke den. Alternativt kan fuglen bestøves med vand, skoldes eller vokses før plukning
  • Håndter vildtet udendørs
  • Brug evt. FFP3-maske (virusmaske)
  • Indvolde smides ud i plasticpose med dagrenovationen

Når du kommer hjem fra jagt med fjerkræ: