OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. november 2021

Husk indberetning af bueskudt større hjortevildt

Hvis buejagt på større hjortevildt skal fortsætte, må fokus på indberetning af nedlagte dyr fastholdes. Der er stor ros til buejægerne for at have taget kritikken om manglende indberetning til sig, lyder det fra DJ's buepolitiske formand. Og så efterlyser Miljøstyrelsen videoklips af dyrene før, under og efter skuddet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

I sidste uge mødtes Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere (FADB) med repræsentanter fra Miljøstyrelsen. Anledningen var den drøftelse af den verserende forsøgsordning med buejagt på de store hjortearter, som forlænges med et år. Årsagen til forlængelsen af forsøgsordningen er et mangelfuldt datagrundlag, som til dels skyldes manglende indberetninger fra buejægerne.

Miljøstyrelsen har i forsøgets første tre jagtår modtaget indberetning om 140 nedlagte hjorte fra jægere, som har jaget med bue og pil. Ifølge DCE-rapporten "Effektiviteten af buejagt på de store arter af hjortevildt" giver oplysninger fra schweissregisteret mulighed for at validere materialet fra buejægerne. For dåvildt indrapporterede schweisshundeførerne f.eks. 47 eftersøgninger (ikke-kontroleftersøgninger) efter skud med bue i forsøgsperioden, hvorimod buejægerne kun indrapporterede 18 tilfælde af eftersøgninger.

Forskerne vurderer ikke at det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt til at drage endelige konklusioner om, hvor effektiv og egnet buen er som jagtvåben til det store hjortvildt. Miljøstyrelsen minder samtidig buejægerne om vigtigheden af at sørge for at udføre den lovpligtige indberetning hver gang. Og her er der vel at mærke ikke tale om indberetning til vildtudbyttestatistikken (som man naturligvis også skal huske), men om indberetningen ifbm. den konkrete forsøgsordning.

Ros til buejægerne for at lytte til kritik

I et brev, som Miljøstyrelsen udsendte til buejægerne medio oktober 2021, hed det således blandt andet, at:

"Miljøstyrelsen finder ingen anledning til at antage, at Schweiss Registerets tal er ukorrekte. Derfor vil vi indskærpe over for dig og alle andre buejægere, at skydning af store hjortearter med bue forudsætter, at der skal registreres korrekt med dato og detaljer. Vi opfordrer til, at du foretager registreringen med det samme, når du er kommet hjem fra jagt, så du ikke glemmer noget."

Denne løftede pegefinger viste sig ganske hurtigt at bære frugt. Det kunne Miljøstyrelsen på sidste uges møde bekræfte, idet man siden har modtaget yderligere 30 indberetninger fra buejægere, som har nedlagt større hjortevildt.

- Der skal lyde en stor ros til buejægerne for at have taget kritikken om manglende indberetning til sig, og vi kan kun opfordre alle til at fortsætte med at indberette. Det er rigtig glædeligt at der er kommet mange indberetninger og det er godt at se, at de danske buejægere tager ansvar i denne vigtige proces for buejagten i Danmark, siger Jørgen Vester, formand for jægerforbundets buepolitiske udvalg.

Indberet dyr, der blev nedlagt sidste år

For at have så valide data at vurdere buejagt på det store hjortevildt på, opfordrer Miljøstyrelsen buejægerne til at indberette dyr på bagkant - det vil sige, at hvis du skød et stykke stort hjortevildt sidste år og ikke fik det indberettet, så kan det stadigvæk nås! Du skal blot huske at skrive den korrekte dato for nedlæggelsen, når du indberetter.

Miljøstyrelsen har - på opfordring fra jægerforbundet - set på systemet for indberetning og indrømmer at det godt kunne være mere brugervenligt. Man vurderer dog, at det ikke så sent i forsøgsperioden er muligt at lave grundlæggende om på indberetningen. Man har dog rettet de steder i det nuværende system, hvor det let kunne opstå tvivl om hvordan der skulle indberettes.

På mødet mellem Danmarks Jægerforbund, FADB og Miljøstyrelsen, efterlyste styrelsen desuden videomateriale af bueskudt dansk hjortevildt, både råvildt og det større hjortevildt. Miljøstyrelsen vil nemlig gerne supplere afrapporteringen af forsøget med video, som gerne må vise dyret både før, under og efter skuddet.

Så skulle du ligge inde med en video, du gerne vil dele, så skriv til jægerforbundets teamleder i våben og skydning, Lars Thune Andersen på mail lta@jaegerne.dk.