Offentliggjort den: 16. september 2021

Husk de himmerlandske tænder

Efterårets kronvildtjagter er i gang flere steder i landet, og i dag er der premiere i Himmerland. Det betyder, at det igen er tid til at sende tænder ind til aldersbestemmelse af kronhjort ældre end spidshjort.

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund, takket været Vildtforvaltningsrådet, kunne fortsætte den frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit. Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt. Du skal indsende de to af hjortens midterste fortænder i underkæben, og du kan se hvordan i filmen herunder, hvor du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, som vi gerne vil have. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

I artiklen her kan du læse mere om tandsnitmetoden og se en film om hvordan du får kæben gjort fri til afkogning. Se også hvordan du udfylder konvolutten med yderligere information, mv.