OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. august 2021

Tid til at sende tænder ind!

Inden længe skydes efterårets kronvildtjagter i gang. Det betyder, at det igen er tid til at sende tænder ind til aldersbestemmelse af kronhjort ældre end spidshjort (en spidshjort defineres, som et handyr i sit andet leveår, dette bestemmes ved at der i underkæben er 5 kindtænder. Så dem der sendes ind skal have 6 kindtænder).

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund, takket været Vildtforvaltningsrådet, kunne fortsætte den frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit. Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt. Du skal indsende de to af hjortens midterste fortænder i underkæben, og du kan se hvordan i filmen herunder, hvor du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, som vi gerne vil have. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Hvorfor samler vi tænder ind

I efteråret 2017 indførte Miljø- og Fødevareministeren en ny forvaltningsramme for Danmarks kronvildt.

Målet var at sikre en mere naturlig bestandssammensætning. Det har hidtil været en stor udfordring, at der nedlægges for få kalve og hundyr, og at der generelt er for få ældre hjorte i landets bestande. En ældre hjort forstås ved en alder på minimum 8 år. Det er først fra denne alder, at hjortene for alvor begynder at konsolidere deres biologiske styrke.

Der blev derfor indført ændringer af jagten på hjorte større end spidshjort. For at overvåge effekten af disse ændringer blev det besluttet at monitere kronhjorteudbyttet via en frivillig indsamling af materiale om de nedlagte hjorte. Det vigtigste element var en aldersvurdering af hver enkelt hjort ved hjælp af tandsnitsmetoden.

I filmen herover kan du se hvordan du får kæben gjort fri til afkogning, så du kan få tænderne ud. Se også hvordan du udfylder konvolutten med yderligere information, mv.

Manglende svar på alder

Vi har modtaget flere tænder, hvor der ikke har været kontakt oplysninger på kuverterne til bidragyderen, så skulle man være en af de uheldige, som ikke har fået svar, så er man velkommen til at henvende sig.

Desuden er der sendt en del tænder ind i løbet af foråret efter deadline for indsendelse. Disse tænder bliver først sendt afsted, for at blive snittet, efter denne kommende sæson, og man får derfor først svar medio 2022. Så disse tænder indgår ikke i dette års rapport.

Stor og stigende opbakning

Vi har oplevet en stigende interesse og opbakning til denne videnindsamling, hvilket vi sætter stor pris på – TAK!

Skal tandsnittene bruges, som et brugbart forvaltningsværktøj, så skal vi have data ind fra stort set alle de handyr, der nedlæggelse som ældre end spidshjorte (handyr i deres andet leveår). Men med 339 indsendte prøver fra sæsonen 20/21, så mangler vi stadig en meget stor del af de hjorte, som nedlægges, derfor vil vi meget gerne opfordre til, at jægerne sender endnu flere tænder ind fra alle landets hjortevildtsregioner med kronvildtpopulationer.

Det er vigtigt, at hjortene der nedlægges også registreres i vildtudbyttestatistikken, hvilket er muligt, at gøre med det samme den er nedlagt. 

I ønskes knæk & bræk!


Hjortevildtteamet og hjortevildtudvalget
Danmarks Jægerforbund