OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. oktober 2021

Fugleinfluenza i Vadehavet

Fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Vadehavet varsler en ny sæson for fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen opfordrer borgere til at tippe om fund af døde fugle.

I både den danske og tyske del af Vadehavet har myndighederne ultimo oktober fundet vilde fugle, som er konstateret smittet med en meget smitsom fugleinfluenza. Dansk Veterinærkonsortium arbejder nu på at undersøge, om det er samme type fugleinfluenza, som cirkulerede i Danmark fra efteråret 2020 til sommeren 2021.

- Det er meget alvorligt, at vi nu igen har fugleinfluenza i landet, så vi følger situationen nøje, da fugleinfluenza gør de vilde fugle til en trussel mod sundheden i tamfjerkræ, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsens Center for Dyresundhed i en pressemeddelelse.

Mange rapporter om fund i udlandet

Myndighederne i mange andre europæiske lande samt Israel og Rusland har den seneste tid rapporteret om lignende fund. Fødevarestyrelsen forventer derfor, at efterårets fugletræk igen i år vil medføre smittespredning blandt de vilde fugle. Fundet af smittede fugle i Vadehavet kan tyde på, at fugleinfluenzaen har overlevet fra sidste sæson.

- Vi vil gerne have hjælp til at overvåge udviklingen, så vi opfordrer borgere, som finder døde eller syge fugle i naturen, til at tippe os om fundet via appen 'Fugleinfluenza Tip' (Google Play, App Store). Vi er specielt interesseret i at få oplysninger om fund, hvor der er flere døde ænder, gæs, svaner eller måger på ét sted. Og fund af enkelte døde rovfugle og kragefugle, siger Tim Petersen.

Smittebeskyttelse

Sygdommen kan være dødelig for tamfugle, og den kan smitte til mennesker. Risikoen for alvorlig infektion hos mennesker betragtes dog som relativt lav. Store mængder af virus formodes at blive udskilt via afføring fra influenzasmittede fugle, ligesom virus udskilles fra luftvejene. Smitte sker ved tæt kontakt med levende, smittede fugle eller fra støv, der indeholder tørrede og pulveriserede ekskrementer.

Jægere og andre, der færdes i naturen, anbefales at være ekstra påpasselige med hygiejnen, hvis de har været i kontakt med vildt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem på både fodtøj, udstyr og med fuglevildt. Husk at vaske hænder efter håndtering af vilde fugle.