OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. januar 2021

Formel godkendelse af uddannelser

Danmarks Jægerforbund kan fortsat udbyde de såkaldt korte uddannelser. f.eks. jagttegnskursuslærere, flugtskydningsinstruktører og riffelinstruktører.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard, chef for Rådgivning og Uddannelse, DJ

Miljøstyrelsen har formelt godkendt at Danmarks Jægerforbund fortsat kan udbyde de såkaldte ”korte uddannelser”, der var omfattet af uddannelsesudbuddet, som Miljøstyrelsen satte i udbud i 2020. Det drejer sig om:

  • Jagttegnskursuslærere
  • Udsætning af fuglevildt
  • Flugtskydningsinstruktør
  • Skydeleder, riffel
  • Riffelinstruktør

Miljøstyrelsens udbud handlede udelukkende om at kunne opnå tilskud til de korte uddannelser - ikke om retten til at udbyde dem. Godkendelse, og dermed retten til at udbyde uddannelserne, kan opnås af flere parter. Danmarks Jægerforbund er således fortsat godkendt til at gennemføre uddannelserne og gennemfører derfor i helt vanlig stil f.eks. instruktøruddannelser til vores medlemmer og andre interesserede.

Ikke mulighed for merit på riffelinstruktøruddannelsen

Der er dog sket den ændring, at det ikke længere er muligt at opnå merit for instruktionsteknik på riffelinstruktøruddannelsen. Det har tidligere været muligt at søge merit for kurset Instruktionsteknik, men pr. 1. januar 2021 er det ikke længere muligt for riffelinstruktører. Grunden hertil er, at rammen for korte uddannelser under Miljøstyrelsen er ændret, så jægerforbundet er pålagt ikke at give merit på Instruktionsteknik på Riffelinstruktøruddannelsen, jf. vores godkendelse af uddannelsen.

Uddannelse i en coronatid

På nuværende tidspunkt har vi allerede planlagt en række af uddannelserne, og på grund af coronarestriktioner forventer vi først for alvor at komme i gang til foråret.

Her ses de planlagte instruktøruddannelser:

Jagttegnskursuslærer-uddannelsen gennemføres i samarbejde med Skovskolen/AMU Nordjylland.

Danmarks Jægerforbunds uddannelsesindsats er gennem en længere årrække blevet udbygget, og jægernes aktiviteter har mere end nogensinde omverdenens bevågenhed. For at sikre jægernes rekreative udnyttelse af naturen kræves det, at jagtudøvelse sker på et bæredygtigt grundlag og med høj jagtlig etik og etikette; alt sammen elementer som en tidssvarende uddannelse bør indeholde.

Vel mødt!