Udsætning af vildt

Udsætning af mere end 100 stk. fjervildt kræver formel uddannelse. Med dette kursus kan jagtforeningen samle medlemmerne der ønsker af sætte fjervildt ud, og samtidig få de formelle krav på plads.

Udsætter du mere end 100 styk fuglevildt, så husk at tage det lovpligtige kursus, så du har papirerne i orden.

Siden 2010 skal alle, der er ansvarlige for udsætning af mere end 100 stk. fjervildt, have gennemført et obligatorisk kursus i udsætning og fældefangst mm.

På kurset gennemgås en række emner som er fastlagt af bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, i den udstrækning de har indflydelse på arbejdet med udsætning af fjervildt:

  • Relevant lovgivning omkring jagt og regulering, dyrevelfærd, dyre- og jagtetik samt natur- og miljøbeskyttelse.
  • Relevant lovgivning omkring brak og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM).
  • Etiske regler vedrørende opdræt og udsætning af fuglevildt.
  • Markvildtets biologi, herunder vildtets krav til føde og dækning/redeskjul i det åbne land.
  • Anvendelse af fælder og deres udformning og brug, herunder tilladelse til og brug af rævefælder.
  • Andre relevante regler under fødevare- og landbrugsstyrelsen.

Ekskursion til en ejendom, hvor implementeringen af en biotopplan er iværksat.

Afhængigt af antal deltagere varer kurset 8-9 timer.

Pris: Kr. 1.100,- for medlemmer af Danmarks jægerforbund og kr. 2.100,- for ikke-medlemmer. Prisen er inkl. forplejning.

Undervisningsmateriale

Du kan finde undervisningsmaterialet til uddannelsen her.

Tilmeld dig Udsætning af vildt

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser.

Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.