OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. maj 2021

Er mårhunden ved at være udryddet?

Nej, det er den ikke. Trods flere mediers udmeldinger hen over Pinsen, er den danske bestand af mårhund langt fra udryddet. Kurven er knækket, ja, men mårhunden er kommet for at blive.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Med fængende overskrifter a la Jyllands Postens "Miljøstyrelsen: Nu ser det ud til, at vi kan få udryddet mårhunden" og Danmarks Radios flatterende "Jægere er tæt på at have udryddet mårhunden" erklærede flere medier hen over Pinsedagene den danske mårhund for så godt som udryddet. Men, som mange siden har bemærket på diverse mårhunde-fora, er det nu nok en sandhed med modifikationer. For nok er kurven knækket, og nok er der i sæsonen 2020-21 nedlagt et rekordstort antal mårhunde i det jyske - helt præcis 10.939 dyr. Men derfra og så til at mene, at mårhunden kan udryddes helt, er der desværre uendelig langt. Det fastslår projektleder for Danmarks Jægerforbunds mårhundeindsats, Jesper Kjær Illemann:

- Der er ingen tvivl om at vi har godt fat i mårhundene mange steder i Jylland, og det ser ud til, at vi nu er så effektive, at vi faktisk har kunnet bremse bestandsudviklingen. Derfor ser vi heller ikke en fordobling af afskydningen år for år, ligesom vi gjorde i f.eks. 2016-18. Kurven er knækket, og det er entydigt positivt, siger han og roser de mange dedikerede mårhundereguleringsjægere for deres utrættelige indsats

Han har også rosende ord til myndighederne for at have tilvejebragt en lovgivning, der gør det muligt at leve op til EU’s krav til medlemslandenes håndtering af f.eks. mårhund og vaskebjørn. Herunder i særdeleshed brugen af lysforstærkende sigtekikkerter.

Ifølge Jesper Kjær Illemann findes der i dag områder, hvor der er bemærkelsesværdigt få mårhunde. Dog er der tilsvarende områder på landkortet, hvor der er plads til yderligere fokus. Faktisk blev de knapt 11.000 individer skudt af knapt 2.400 jægere, hvilket jo i sig selv afslører et stort potentiale i den danske jægerstand. Mange har sandsynligvis forsøgt sig med etablering af baitpladser uden held, mens endnu flere bare ikke er kommet ind i kampen.

- Og når visse medier pludselig skriver, at mårhunden er næsten udryddet, som tilfældet var i Pinsen, så signalerer man jo noget forkert. Mange jægere vil måske tro, at det ikke længere er nødvendigt at gøre en indsats. Men det er bare sådan, at hvis vi fjerner foden fra speederen nu, så går det kun én vej. Vi kan aldrig udrydde mårhunden, og vi vil altid være nødt til at bekæmpe bestanden aktivt, understreger Jesper Kjær Illemann.