OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. oktober 2021

Danmark har fået et biodiversitetsråd

Miljøministeriet har i dag sat navne på medlemmerne i Danmarks første Biodiversitetsråd, der fremover skal rådgive regeringen og Folketinget om indsatser på naturområdet. DJ hilser rådet velkommen og ser frem til at blive inddraget i arbejdet.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Hvordan får vi mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for alle danskere? Og hvordan giver vi naturen de bedste betingelser for at trives? Sådan spørger Miljøministeriet i sin præsentation af medlemmerne af det nye Biodiversitetsråd, som så dagens lys i dag, fredag den 1. oktober. Rådet er et uafhængigt organ af eksperter, som har til opgave at rådgive regeringen om indsatser vedr. biodiversitet - ligesom vi kender det fra Vildtforvaltningsrådet (VFR), som jægerforbundet er medlem af. Biodiversitetsrådet skal ikke erstatte VFR, som fortsat har sit eget arbejdsfelt.

Hvor VFR er sammensat af repræsentanter fra en række grønne organisationer, består Biodiversitetsrådet af en formand og otte menige medlemmer, alle med baggrund i forskningsverdenen inden for f.eks. natur, miljø, økonomi og friluftsliv. Formanden bliver Signe Normand, der er professor i økoinformatik og biodiversitet samt centerleder på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

- Biodiversitetsrådet kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at løfte dansk natur og biodiversitet de kommende år, og med Signe Normand får vi en rutineret kvinde i spidsen, som kan tilføre en masse erfaring og viden til arbejdet, siger miljøminister Lea Wermelin i dag i en pressemeddelelse.

Inddragelse af relevante parter

Ifølge kommissoriet skal Biodiversitetsrådet i sine analyser og sit arbejde inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Det, at rådet forpligter sig til at inddrage relevante parter er en vigtig detalje, som Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, agter at holde rådet op på. Det er nemlig helt afgørende for et råd, som udelukkende består af eksperter, at holde en tæt dialog med organisationerne "ude i virkeligheden," mener Claus Lind Christensen.

- Det er netop kombinationen af forskere og organisationer, der vil være afgørende for ambitiøse resultater. Som organisationer er vi talerør for en bred vifte af interesser, og vi ligger inde med stor viden om, både hvad der er behov for og hvor udfordringerne er – og så har vi ikke mindst gode bud på hvordan løsningerne føres ud i livet, siger han.

Præsentation af rådets medlemmer

Udover en formand har miljøministeren udpeget otte medlemmer til Biodiversitetsrådet. De er alle eksperter inden for en bred vifte af viden relateret til biodiversitet:

Biodiversitet på land og i ferskvand:

  • Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet
  • Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet
  • Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet

Biodiversitet i indre farvande og åbent hav:

  • Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universet
  • Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet

Juridiske aspekter af biodiversitet:

  • Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet

Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet:

  • Professor Niels Strange fra Københavns Universitet

Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv:

  • Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet


Formanden og medlemmerne udpeges for perioden 2021-2024.