OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2021

Pas på markvildtet! Braklagte arealer må ikke slås endnu

Landbrugsstyrelsen minder om, at braklagte arealer, MFO-brak eller MFO-bræmmer, ikke må slås i perioden 1. maj til og med 31. juli 2021. Det skyldes hensynet til markvildt, såsom harer og jordrugende fugle.

Det er af hensyn til agerlandets mange vilde dyr en forbudsperiode frem til 31. juli i år, hvor landmanden ikke må slå braklagte arealer og bræmmer udlagt som miljøfokusområder (MFO). Men der er særlige tilfælde, hvor man må slå dele af arealerne og bruge plantebeskyttelsesmidler.

Bliv klogere på reglerne på styrelsens hjemmeside.

Det dyrkede åbne land er hjemsted for en lang række vilde dyre- og plantearter. Du kan gøre en stor forskel for den natur, der er på din ejendom. Du kan blandt andet skabe mere variation i plantedækket og beskytte de permanente strukturer i landskabet ved at have enten læhegn eller vildtremiser.