OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2021

Bestil kursus og temaften om invasive arter

Alle jagtforeninger, kredse og jægerråd - og andre interesserede - kan ganske gratis bestille lokale kurser og temaftener om bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn. Det er en oplagt måde at få sat gang i reguleringsarbejdet, og forløbene tilbydes i hele landet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Ønsker man at melde sig under fanerne i kampen mod mårhund, vaskebjørn og mink, men er i tvivl om hvordan I kommer i gang? Så benyt jer af muligheden for at få besøg af en underviser fra Danmarks Jægerforbund. Det er også et oplagt tilbud til kredse, jægerråd eller andre organisationer og grupper, som ønsker at vide mere.

De invasive rovpattedyr udgør en stadig større trussel i den danske natur, og Det er oplagt for alle jægere eller andre der interesserer sig for vores hjemmehørende fauna, at deltage aktivt i bekæmpelsen. Men, hvad er det egentlig for nogle dyr, hvorledes er reglerne for regulering, og ikke mindst, hvorledes udføres reguleringen i praksis. Det kan være svært at få hul på bylden, for selvom reguleringen kan byde på spændende oplevelser, er der også en del ting, man bør vide, hvis man skal bruge sin effektivt og indsatsen føre til reelle resultater.

Derfor har Danmarks Jægerforbund sammensat to forløb – en temaaften og et kursus - som alle jagtforeninger og andre interesserede kan bestille. Alt hvad I skal tilvejebringe, er passende lokaler og relevant forplejning. Så klarer jægerforbundet resten og stiller med en underviser, nødvendige materialer, mv. Begge forløb tilbydes gratis. Temaaftnerne gennemføres som regel indendørs, mens kurserne også indeholder udendørs gennemgang af fældearbejde og oprettelse af foderlader til mårhund og vaskebjørn. Vi skræddersyr dog grene arrangementerne.

Lidt om vores Temaaften

Temaaftnerne gennemgår relevant viden om regulering af mink, mårhund og vaskebjørn. Deltageren vil efterfølgende have et godt kendskab til relevant biolog, de lovgivningsmæssige rammer og det praktiske håndværk som til sammen kan føre til succes med både jagt og regulering.

Lidt om vores fem timers kursus

Kurset varer ca. fem timer og sikrer deltagerne vigtig viden om praktisk bekæmpelse af primært mink, mårhund og vaskebjørn samt gennemgang af forskellige fældetyper og praktisk opstilling af fælder. Kursisten vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i gældende regler samt danske og udenlandske erfaringer med arterne. Kursisten vil stå med afgørende viden, som også kan videreformidles i eget netværk.

Målgruppen for begge forløb er alle jægere, der ønsker at øget viden med henblik på at kunne gennemføre effektiv praktisk regulering af de invasive rovpattedyr. Knæk og bræk!