OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. juni 2021

874 personers våbentilladelser på vippen

Over 9.000 jægere har siden primo maj fået bragt orden i sagerne og har fornyet jagttegnet. Men de sidste mangler stadig, og på mandag begynder politiet at tilbagekalde tilladelserne - og det kan bliv dyrt!

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Måske husker du nyheden her på siden fra den 5. maj. Under overskriften "10.000 våbentilladelser på vippen" fortalte vi historien om, at der stadig var rigtig mange riffeljægere, der ikke havde fornyet deres jagttegn. Fristen var overskredet, og nu ville politiet udsende forvarsel, efterfulgt af tre ugers frist til at få bragt sagerne i orden. Skete det ikke, og blev jagttegnet ikke fornyet, ville man gå i gang med at inddrage våbentilladelserne.

For det er jo jagttegnet, der er en betingelse for at man som jæger kan have våbentilladelse. Uden jagttegnet, ryger det hele.

Pas på - det kan blive dyrt

Nu er de tre ugers frist mere end gået, og i løbet af en god måneds tid er antallet af våbentilladelser på vippen da også faldet temmelig drastisk. Det helt nøjagtige tal er 1.635, tilhørende i alt 874 personer. Men for de 874 kan det såmænd blive alvorligt nok, såfremt man ønsker at bevare jagttegn og våbentilladelse. Derfor denne sidste, velmente påmindelse til dem, der endnu mangler.

- Det kan jo hurtigt gå hen og blive en temmelig dyr affære, hvis man ikke gør noget ved det. De nye takster lyder som bekendt på 1.085 kr. pr. våbentilladelse, og det skal betales, hvis man ikke sørger for at forny sit jagttegn før på mandag i næste uge. Det skal man, fordi tilladelserne så skal genansøges, forklarer konsulent ved Politiets Administrative Center (PAC), Henrik Søndergård Møller.

I yderste konsekvens kan det i visse tilfælde ende med en sigtelse for ulovlig våbenbesiddelse og en bøde på minimum 4000 kr., tilføjer han. Bødens størrelse vil stige i takt med antallet af våben, man ejer.

Bedre tal end sidste år

Men når alt dette er sagt, er der samtidig grund til at hæfte sig ved, at jægerne faktisk har strammet op siden sidste år. Dengang lød tallet på dette tidspunkt af året nemlig på over 1200 riffeljægere, der manglede at indløse jagttegnet. Året før, i 2019, var tallet lidt tættere på det nuværende, nemlig omkring de 900.

Ønsker man ikke at indløse sit jagttegn for jagtåret 2021, kan man vælge at deponere jagttegnet og dermed få lov til at beholde sit haglvåben, dog uden ammunition og uden ret til at bruge det - heller ikke til flugtskydning. Samme regel gælder dog ikke ved rifler, der kræver, at man har et gyldigt jagttegn. Er du i tvivl om hvorfor du ikke har modtaget dit jagttegn, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsens jagttegnskontor. Læs mere om telefontider og kontaktionformation hos jagttegnskontoret her.