OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. september 2020

VFR-møde den 10. september

I denne uge holder Vildtforvaltnigsrådet (VFR) møde. Blandt emnerne er ulveforvaltning, faunaforbrydelser og rewilding. Se hele dagsordenen her.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet er sammensat af en række repræsentanter fra interesseorganisationer og forskningsinstitutioner, heriblandt Danmarks Jægerforbund. Sammen rådgiver de miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark, f.eks. i forbindelse med indstillinger om ændringer af jagttider.

Som udgangspunkt mødes Rådets medlemmer fire gange om året, og næste møde finder sted på torsdag den 10. september. Dagsordenen er som følger:

Ulveforvaltning

Formanden for ulvegruppen orienterer om det afholdte møde den 18. august 2020 i ulvegruppen og den videre proces frem mod en forvaltningsplan.

Ikke-jagtbare dyr

Oplæg ved Ella-Maria Bisschop-Larsen om ikke-jagtbare dyr med mårfamilien som eksempel.

Arbejdet i jagttidsgruppen 2022

Henrik Bertelsen fremlægger jagttidsgruppens drøftelser fra mødet den 1. september 2020 vedrørende forslag til artsliste til forhandlingerne, opdatering af princippapiret, samt hvordan rødlisten skal inddrages i arbejdet.

Rewilding

Oplæg ved Rasmus Ejernæs og efterfølgende spørgsmål.

Faunaforbrydelser

Formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, orienterer om proces for en henvendelse fra de 7 organisationer i VFR til justitsministeren og miljøministeren.

Udsætningsudvalget

Formand for udsætningsudvalget, Flemming Torp, orienterer om udsætningsudvalgets møde den 9. september 2020.

Status om kirkeuglen

Henrik Bertelsen orienterer om status vedrørende projekt om kirkeuglen

Meddelelser

  • Orientering fra formanden
  • Status for forvaltningsplaner (bæver, skarv)
  • Status på bekendtgørelser

Kommende møder

Formanden fremlægger emner for kommende møder. Medlemmerne i VFR opfordres til at byde ind med emner.

Efter mødet bringer vi en artikel, som kommer nærmere ind på afviklingen af mødet, og som vil redegør for jægerforbundets holdninger til de forskellige punkter på dagsordenen.