OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. februar 2020

Undgå import
af æg og fjervildt

Køb danske æg og kyllinger! Sådan lyder Danmarks Jægerforbunds opfordring til alle de jægere, der udsætter fjerkræ. I denne uge udsendte Fødevarestyrelsen en ny trusselsvurdering vedr. flere tilfælde af fugleinfluenza i Central- og Østeuropa. Udenlandsk produktion og opdræt kan ikke garanteres at leve op til danske standarder for dyrevelfærd, og svækkede standarder fremmer risiko for smitte.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Der er siden årsskiftet konstateret flere tilfælde af den alvorlige type fugleinfluenza H5N8 i fjerkræbesætninger i Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Tjekkiet, Ukraine, Tyskland og senest Bulgarien. Sygdommen er desuden fundet i to vilde fugle i hhv. Polen og Tyskland.

Fødevarestyrelsen har den 14. februar udsendt en ny trusselsvurdering som vurderer, at de spredte udbrud af fugleinfluenza i fjerkræ i flere lande kan skyldes en mere udbredt infektion i de vilde fugle i Central- og Østeuropa. En sådan situation vil øge smittepresset mod særligt udendørs produktion af fjerkræ som f.eks. fasaner og agerhøns i områderne.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en skrivelse, udsendt til fjervildterhvervet den 20. februar 2020.

DJ advarer alle, som udsætter fjervildt

Danmarks Jægerforbund fraråder import af æg og fjervildt til udsætning. Produktion af æg og opdræt af fjervildt er ikke underlagt de samme regler i udlandet, som det er tilfældet i Danmark. Det kan derfor ikke garanteres, at produktion og opdræt lever op til danske standarder for dyrevelfærd.

Danmarks Jægerforbund anbefaler derfor, at man køber danske æg eller kyllinger eller som minimum æg og fjervildt produceret under forhold som er sammenlignelige med danske forhold.

Tre anvisninger, der altid skal følges

Som ansvarlig for en udsætning skal du altid følge disse tre anvisninger:

  • Uanset mængden af fugle, du sætter ud, skal alle dine udsætninger indberettes til Miljøstyrelsen senest én uge efter udsætning. Indberetningen sker elektronisk her
  • Alle fugle, der kommer fra opdræt med mere end 100 fugle, skal være fulgt af en informationsskrivelse, som dokumenterer, at besætningen er fundet fri for fugleinfluenza indenfor de sidste to måneder. Uden dette dokument må du ikke sætte fuglene ud. Informationsskrivelsen skal ikke sendes til nogen, men du skal opbevare den i mindst to år fra udsætningstidspunktet. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg
  • Det er et krav, at du foretager optegnelser over udsætningen, herunder dato, sted (angivelse på kort) samt antal og art af de udsatte fugle. Du skal opbevare optegnelserne i mindst to år fra optegnelsestidspunktet. Hent en skabelon til optegnelsen her. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg

Risiko for smittede fasaner

I sin skrivelse nævner Fødevarestyrelsen desuden, at der hvert år indføres et antal fasaner til Danmark fra Østeuropa. Der er derfor risiko for, at disse fugle kan være smittet med fugleinfluenza i besætningen i oprindelseslandet inden de afsendes til Danmark. Fødevarestyrelsen understreger derfor, at fjervildt altid skal være testet for fugleinfluenza og skal synes af en dyrlæge, inden det lovligt kan udføres til Danmark.

Alt fjervildt, der indføres til Danmark fra andre lande, skal være ledsaget af et gyldigt sundhedscertifikat. Indførsel og modtagelse af fjervildt fra andre lande, uden at dette er ledsaget af et sundhedscertifikat, er strengt forbudt. Al flytning af fjervildt mellem danske besætninger kræver, at dyrene er ledsaget af en informationsskrivelse, der skal oplyse om, at afsenderbesætningen er testet fri for fugleinfluenza.

Den aktuelle type fugleinfluenza vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være farlig for mennesker.