OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. juni 2019

DJ anbefaler: Køb kun dansk producerede fasankyllinger

Danmarks Jægerforbund opfordrer alle, som udsætter fasaner, til at købe kyllinger fra danske opdrættere. Årsagen er bl.a. den øgede fokus på risiko for hønsetyfus.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I modsætning til andet udsat fjervildt udsættes fasaner i højere grad for naturlig udvælgelse, fordi de æglægningshøner, der bruges i opdrættet, typisk indfanges i naturen efter jagtsæsonen. Denne indfangning kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, og fuglene skal sættes ud igen, dér, hvor de er indfanget.

Ved at indfange æglægningshøner (og haner) efter jagtsæsonen, avler man videre på fugle, som til en vis grad har været udsat for naturlig udvælgelse.

- Det er uhyre vigtigt for at frembringe livskraftige, stærke fugle, som kan overleve i naturen, og som byder på god jagt, understreger jagtfaglig chef ved Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard.

Niels Søndergaard fraråder det på det kraftigste at købe fasankyllinger fra tvivlsomme opdrættere syd for grænsen. Her gælder nemlig ikke de samme strenge, dyrevelfærdsmæssige krav som herhjemme, påpeger han.

Stil krav til opdrættet

Udsætning af fjervildt bør kun ske med fjervildt, som er veludviklet og af god kvalitet. Det vil sige veludviklet fjerdragt, især fuldansat fjerdække på ryggen af fuglen og fuldansat halefjer. Hertil kommer, at fjervildtet skal være opdrættet med metoder, der fremmer og styrker naturlig adfærd, samt sikrer robusthed hos fjervildtet.

Som ansvarlig for en udsætning skal du altid følge disse tre anvisninger:

  • Uanset mængden af fugle, du sætter ud, skal alle dine udsætninger indberettes til Miljøstyrelsen senest én uge efter udsætning. Indberetningen sker elektronisk her.
  • Alle fugle, der kommer fra opdræt med mere end 100 fugle, skal være fulgt af en informationsskrivelse, som dokumenterer, at besætningen er fundet fri for fugleinfluenza indenfor de sidste to måneder. Uden dette dokument må du ikke sætte fuglene ud. Informationsskrivelsen skal ikke sendes til nogen, men du skal opbevare den i mindst to år fra udsætningstidspunktet. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg.
  • Det er et krav, at du foretager optegnelser over udsætningen, herunder dato, sted (angivelse på kort) samt antal og art af de udsatte fugle. Du skal opbevare optegnelserne i mindst to år fra optegnelsestidspunktet. Hent en skabelon til optegnelsen her. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg.

Sig fra, hvis tingene ikke er i orden

Deltager du i jagt, hvor kvaliteten bæger præg af, at udsætningspraksissen ikke efterlever lovgivning og god etik, er det meget vigtigt at sige fra, så vi får rådet bod på uheldig adfærd og tager afstand.

Læs meget mere om reglerne for udsætning her

Læs i øvrigt artiklen "Ny fare på færde for fjerkræ" her