OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. december 2020

Status på Strandjægernetværket

Danmarks Jægerforbunds Strandjægernetværk er sat i verden for at etablere et forum for jagtforeninger med særlig interesse for strand- og havjagten i Danmark. Netværket har efterhånden nogle måneder på bagen, men hvordan går det egentlig?

Tekst: John Friborg, formand for DJ's Strand- og havjagtudvalg og Strandjægernetværket

Ideen blev født før Corvid-19 pandemien, og første virtuelle møde blev afholdt tirsdag den 15. juni 2020 med et panel i Jagtens Hus. Der blev lavet en formålsparagraf, og udarbejdet en forretningsorden. To dage efter var nyheden spredt på DJ´s hjemmeside. Siden har flere foreninger meldt sig.

Strandjægernetværket er et netværk af DJ-lokalforeninger, jægerrådsformænd samt kredsenes strand- og havjagtkoordinatorer. Der er også tilknyttet personale fra DJ-administrationen. Formanden for DJ Strand- og havjagtudvalg er født formand for netværket, så der er direkte kontakt til DJ´s formandskab. Lokalforeningerne kan tilmelde sig med en person, der har mandat til at udtale sig på foreningens vegne.
Interesse er den ressource, som det hele er baseret på. Der er særdeles vide rammer for at være med i fællesskabet. Det kan være interesse for den frie jagt på fiskeriterritoriet, jagt på andefugle på landarealer, eller bare almindelig interesse for sagen.

En styrkelse af den frie jagt på fiskeriterritoriet

Formålet med netværket er at samle jagtforeninger med interesse for strand- og havjagt i Danmarks Jægerforbund. At styrke den frie jagt på fiskeriterritoriet, gennem dialog og samarbejde mellem jagtforeningerne. Men ud over formålsparagraffen, skal netværket også være en støtte for Strand- og havjagtudvalget. Dette i erkendelse af, at én koordinator i hver kreds ikke kan rumme alt hvad der rører sig. Samarbejdet går begge veje, og medlemmer af netværket kan søge indflydelse via udvalget.

Det virker faktisk! Allerede efter at have eksisteret i 6 måneder, har netværket bevist sin berettigelse. Der er behandlet emner som: Vingeindsamling/frysere, plastaffald fra jægere, patronfanger opfindelser, Waterfowlers Netværk, udlån af skydepramme, Naturbasen, Citizens Science, Natura 2000, faldgrupper ved høringer/høringssvar. Der er kommet et utal af tilbagemeldinger fra Strandjægernetværket, som udvalget har gjort flittigt brug af. Der er også kommet direkte forslag, som f.eks. etablering af ”Pramjagtens dag” på landsplan og et fælles ”årsmøde” for strand- og havjægere.

Kommunikationsformen er vigtig

Som sagt virker Strandjægernetværket ved hjælp af deltagernes interesse for strand- og havjagt. Vi har lagt vægt på at kommunikere så alle kan deltage. Unge og ældre jægere. Derfor har vi ikke lagt netværket ud i en lukket gruppe på en social platform. Der kommunikeres flittigt – ikke via brevduer – men via e-mails og telefonopkald. Møderne afholdes virtuelt, og det bliver vi ved med, også efter COVID-19 er overstået. Hvem ved, måske bliver der afholdt et fælles årsmøde engang.

Hvordan kommer man med? DJ-foreninger eller jægerrådsformænd kan tilmelde sig Strandjægernetværket ved at ringe eller skrive en mail med kontaktoplysninger til hav- og strandjagtkonsulent Niels Henrik Simonsen på 8888 7508 eller nhs@jaegerne.dk, eller til undertegnede, formand John Friborg på 2174 0505 – johnfriborg@gmail.com.