OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. juni 2020

Strand- og havjægere: Sammen kan vi mere

Coronatiden har lært os, at vi kan mødes på nettet. Dette var også tilfældet, da repræsentanter fra 20 jagtforeninger med interesse for strand- og havjagten forleden mødtes digitalt. Fastholdelse af medlemmer, aktiviteter, kommunikation og havmiljø var blandt emnerne på dagsordenen, og mødet osede af iver og engagement.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen, m.fl.

En af de definerede opgaver for Danmarks Jægerforbund er at styrke sammenholdet mellem strand- og havjægerne i Danmark. Med afsæt i denne målsætning, havde formanden for strand- og havjagtudvalget, John Friborg, og Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, inviteret til et online opstartsmøde. Det erklærede mål var at få skabt et netværk mellem jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund med særlig interesse for den frie jagt på fiskeriterritoriet.

Repræsentanter for hele 20 jagtforeninger loggede på og deltog i den konstruktive debat. For manges vedkommende var det en ny mødeform, men på trods af mindre tekniske udfordringer, forsvandt de to timer som en flok krikænder over strandjægerens lokkere.

- Vi har brug for en tættere dialog. Selv om antallet af strand- og havjægere er stadig er relativt stort i Danmark, er vi spredt over hele landet, og derfor skal vi blive bedre til at bruge hinanden. Dels skal vi arbejde sammen for at sikre gode aktiviteter for de DJ-medlemmer, der har lyst til at dyrke strand- og havjagten, og dels skal vi styrke strand- og havjægernes politiske indflydelse, siger udvalgsformand John Friborg om årsagen til initiativet.

Medlemsfremgang med aktiviteter

I løbet af mødet, som fandt sted tirsdag aften den 15. juni, stod det efterhånden klart, at udfordringerne for en del de deltagende jagtforeninger var, at det ofte var svært at fastholde især de unge medlemmer. Strand- og havjagt kræver udover de jagtlige færdigheder også kendskab til vejr, vind og sejlads. Men der viste sig også andre og langt mere positive erkendelser:

- Vi så, at der så sandelig også var foreninger, der kunne fremvise medlemsfremgang. Der er slet ingen tvivl om, at de foreninger med fremgang i medlemstallet, er dem der arrangerer konkrete aktiviteter målrettet strand- og havjægere. De positive resultater ser vi hos de foreninger, der gør meget ud af kommunikationen med deres medlemmer. Sociale medier, opdaterede hjemmesider, emails og opfølgende “huske-sms” er effektive og væsentlige redskaber i kommunikationen. På den måde får vi de unge med, lyder det videre fra John Friborg.

F.eks. fortalte Per Behrmann fra Limfjordsjægerne i Aalborg om, hvordan foreningen havde oplevet en konkret fremgang, fordi man havde oprettet særlige grupper på Facebook, der var målrettet de enkelte aktiviteter. En tilgang, som også har givet pote i flere af de øvrige foreninger. Hele tankegangen om at være særlig opmærksom på den direkte kommunikation og digitale interaktion med medlemmerne, gerne via sociale medier, har faktisk vist sig at fungere temmelig godt.

Dataindsamling og havmiljø

Et andet væsentligt tema på mødet var dataindsamling, som mødte stor opbakning hos de deltagende strand- og havjagtforeninger. Mange jagtpolitiske beslutninger bliver taget på grundlag af fugletællinger og andre data, og der var stor enighed om, at jægerne skal have større fokus på valid dataindsamling. Særligt tællinger i forhold til trækvildtet, som jo leverer en stor del af strand- og havjægernes udbytte. Specielt vingeindsamlingen var i fokus.

Et tredje tema var af mere politisk art og også af væsentlig interesse, nemlig det nationale såvel som det lokale havmiljøarbejde. Også her fremkom der under debatten flere gode eksempler på, hvordan der arbejdes lokalt med havmiljøet. Et arbejde, der klart kan styrkes yderligere ved et tættere samarbejde mellem jagtforeningerne på tværs af landet.

Energi og lyst til at gøre en forskel

I det hele taget må dette første onlinemøde mellem strand- og havjægere på tværs af Danmark betragtes som en succes. Der kom masser af ideer på bordet. Der var engagement og begejstring – og ikke mindst en vilje til at samarbejde.

- Det var på mange måder en fantastisk aften, hvor man kunne mærke energien og iveren efter at være med til at gøre en forskel. Ved at arbejde med organisationen på denne måde, hvor vi går på tværs af landet, får vi flere kræfter i spil og flere skuldre til at bære vores fælles arbejde. Det er også en måde, hvorpå vi kan få demokratiet forankret endnu mere i jagtforeningerne. Jagtforeningerne er jo er Danmarks Jægerforbunds rygrad, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Gensidig inspiration er vejen frem

Claus Lind Christensen og John Friborg ser frem til at følge og bidrage til arbejdet i dette netværk af jagtforeninger, som dels kan være med til at løfte nogle af udfordringerne i forhold til vildtforvaltningen, men som også gensidigt kan inspirere til lokale aktiviteter. Ikke mindst handler øvelsen om at udvikle nye organisationsformer på tværs af Danmarks Jægerforbund, der giver endnu mere plads til at demokratiet kan leve.

Eller, som Claus Lind Christensen formulerer det:

- Vi skal have andre jægeres øjne op for det fantastiske i strand- og havjagten. Vi skal via vores aktiviteter og eksempel give flere lyst til at komme med ud på havet, sammen med os.


Få tips og tricks til at komme i gang med hav- og strandjagten i den lille film her. Den varer 7,34 minutter: