OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. april 2020

Status fra Politiets Administrative Center

Jægerforbundet modtager løbende en del henvendelser fra jægere, der venter på at modtage våbentilladelser. Her bringer vi en status fra PAC.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Jacob Munkholm Jensen

Som tidligere nævnt her på DJ's hjemmeside har Politiets Administrative Center (PAC) meldt ud, at de, pga corona-situationen og deraf afledte ekstraopgaver, oplever forlænget sagsbehandlingstid ved f.eks. udstedelse af våbentilladelser. Dog er distribution af jagttegn ifølge Miljøstyrelsen forløbet nogenlunde planmæssigt.

For at imødekomme de mange forespørgsler vedr. udstedelse af våbentilladelser, som i løbet af den seneste tid er stilet til jægerforbundet, henvendte vi os til PAC for at få en status på situationen p.t.

Meldingen fra Jesper Byskov, afdelingsleder for våbenafdelingen ved PAC, er, at de fleste medarbejdere nu arbejder hjemmefra med de udfordringer, det giver. Selvom hjemmearbejdspladserne ikke altid gør arbejdsgangene lige så effektive, vurderer man alligevel, at udstedelsen af tilladelser holder sig i igen inden for de lovede 20 arbejdsdage. Henover Påskeferien skal alle offentlige ansatte dog afholde 5 feriedage, herunder også hele PAC, hvorfor der ikke vil finde sagsbehandling sted i løbet af næste uge.

Danmarks Jægerforbund følger op på sagsbehandlingstiderne og hele situationen omkring PAC umiddelbart efter Påske.