OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. oktober 2020

Slut med flere eller større havbrug i Danmark

Vandmiljøet er i krise, og havet skal ikke være en skraldespand. Nyt lovforslag vil sætte en stopper for flere og større havbrug. DJ kvitterer med ros til miljøministeren, men ser gerne en total udfasning af havbaserede dambrug.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund

Fremtidens fiskeopdræt skal være bæredygtigt og i mindre grad foregå i havet, men i miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land. Sådan lød meldingen fra miljøminister Lea Wermelin, som i sidste uge præsenterede et nyt lovforslag inden for området. I torsdags begyndt førstebehandlingen af det nye lovforslag, som skal forhindre udvidelse eller nyetablering af havbrugsproduktion. Samtidig behandledes også et lovforslag, der skal sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene.

- Vandmiljøet har trange kår flere steder, men med den rigtige teknologi, der løbende forbedres, kan der opdrættes miljøvenlige fisk i dambrug på land, hvor man har fokus på både rensning og genanvendelse af vandet. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

En vigtig og rigtig beslutning

Miljøministerens initiativ falder i god tråd med Danmarks Jægerforbunds erklærede holdning til de store havbrug. Jægerforbundet arbejder aktivt for et sundere havmiljø med gode levesteder, og de påvirkes i øjeblikket negativt af forureningen fra havbrugene.

Allerede sidste år, da Lea Wermelin første gang luftede sine planer for en opstramning på området, høstede hun ros fra jægernes rækker:

- Ministeren har truffet en vigtig og rigtig beslutning. Opdræt af fisk bør foregå på land, hvor man har styr på forureningen. Det med at tro, at tingene bare forsvinder i havet - det gør de ikke. Ting forsvinder heller ikke ved, at man graver dem ned i jorden, sagde formand for Jægerforbundets strand- og havjagtsudvalg, John Friborg, allerede dengang.

Havbaserede dambrug bør udfases

Med førstebehandlingen af de to lovforslag er en realisering af de gode intentioner nu allerede godt på vej til at blive til virkelighed. Men på sigt ser jægerforbundet gerne endnu flere stramninger på området:

- Vi er selvfølgelig meget glade for lovforslagene. Jægerforbundet ønsker, at al produktion af fisk skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til både det sårbare havmiljø og den frie færdsel på havet langs kysterne. Vi støtter landbaseret fiskeproduktion, hvor udledningen og miljøpåvirkningen kan kontrolleres, og dermed udfasning af havbaserede dambrug, siger hovedbestyrelsesmedlem og formand for trækvildtudvalget Christian Clausen.

- Men indtil det sker, er vi nødt til at sikre at der er styr på de havbrug, der findes nu. Der skal udledes færre giftstoffer, for som det er i dag, udledes der alt for meget overskydende foder og medicinrester direkte i havet. Det er stærkt forurenende og forårsager iltsvindspletter i områderne omkring havbrugene, påpeger trækvildtformanden.

I november måneds udgave af Jæger bringer vi i den årlige trækvildtoversigt artiklen "Marint fokus." Her kan du læse meget mere om hvordan jægerforbundet i trækvildtsammenhæng arbejder med det marine miljø.