OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. august 2019

Havbrug: Jægere roser ministers beslutning

Ikke flere og større havbrug i Danmark. Det er meldingen fra den nye miljøminister Lea Wermelin, der mener, at Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet. Beslutningen roses af formanden for Danmarks Jægerforbunds strand- og havjagtsudvalg John Friborg.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Danmarks produktion af fisk bør i videst muligt omfang finde sted på land, hvor der er fuld kontrol over miljøpåvirkningerne af omgivelserne. Det siger landets nye miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Udmeldingen bliver godt modtaget af John Friborg, der er formand for Jægerforbundets strand- og havjagtsudvalg.

- Ministeren har truffet en vigtig og rigtig beslutning. Opdræt af fisk bør foregå på land, hvor man har styr på forureningen. Det med at tro, at tingene bare forsvinder i havet - det gør de ikke. Ting forsvinder heller ikke ved, at man graver dem ned i jorden, siger John Friborg.

Derfor er det ifølge formanden en god dag for havmiljøet, at ministeren har besluttet, at der ikke gives nye tilladelser til flere havdambrug eller udvidelser af eksisterende havdambrug.

- Det er den vej vi skal som samfund. Det næste vi skal have kigget på er det ødelæggende fiskeri med bundskrabende redskaber. Det er om muligt endnu mere ødelæggende for vores havmiljø, siger John Friborg.

Du kan nedenfor her læse ministerens pressemeddelelse:

Miljøminister: Jeg ønsker ikke flere og større havbrug i Danmark

Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden det risikerer at gå ud over miljøet.  

Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, som nu siger stop for udvidelser af havbrugssektoren.

- Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt. Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, siger Lea Wermelin.

Miljøministeren har besluttet ikke at udstede den bekendtgørelse, som skulle have udmøntet loven om kompenserende marine virkemidler og ønsker helt at fjerne bestemmelserne herom fra loven.

Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler, dvs. uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler. Det vil i praksis betyde, at den samlede havbrugsproduktion får svært ved at vokse. 

- Jeg ser et potentiale i at satse på de mest miljøvenlige salt- og ferskvandsdambrug på land, men det skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med miljølovgivningen. Vandmiljøet har trænge kår flere steder, men med den rigtige teknologi kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Det er den vej, vi skal gå, i stedet for at udvide havbrug med risiko for vandmiljøet, siger Lea Wermelin.