OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. marts 2020

Seneste nyt om coronavirus

Danmarks Jægerforbund aflyser alle aktiviteter på forbundsniveau og opfordrer kraftigt de lokale jagtforeninger til at gøre tilsvarende. Det gælder fra nu og foreløbig frem til 30. marts.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Med baggrund i statsministerens seneste udmelding om, hvordan vi alle skal forholde os for at undgå coronasmitte har vi truffet følgende beslutninger: 

I den juridiske enhed Danmarks Jægerforbund følger vi statsministerens råd om, at det kun er de absolutte nødvendige arrangementer der gennemføres. Det betyder, at vi aflyser alle planlagte aktiviteter. Det omfatter både indendørs og udendørs aktiviteter. 

De lokale jagtforeninger opfordrer vi kraftigt til, at de ligeledes aflyser alle arrangementer. 

Medarbejderne i Jagtens Hus bliver i det omfang, vi kan, sendt hjem for at arbejde. 

- Vi har et grundlæggende ansvar for at passe på vores medlemmer, tillidsfolk og ansatte i Danmarks Jægerforbund. Derfor er det meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og vi bakker fuldt ud op om de tiltag, der er taget. Med det som udgangspunkt lukker vi ned for alle aktiviteter både indendørs og udendørs, siger Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund, og fortsætter: 

- Det er en helt speciel situation, hvor vi skal balancere mange hensyn. Det vil vi gøre efter bedste evne, men der vil sikkert være detaljer eller situationer, som vi ikke har forudset endnu. Derfor vil jeg opfordre til, at I holde øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende vil informere, når der er nyt. 

Kommunikation omkring aflysninger
Hvis I aflyser et arrangement, der er opslået på hjemmesiden, anbefaler vi, at I fjerner det fra aktivitetsoversigten samt sender en mail med besked om aflysningen til corona@jaegerne.dk. Der vil blive lavet en fælles side, hvor alle aflysninger fremgår, så jægerforbundets medlemmer nemt kan orientere sig om aflysninger. Siden opdateres løbende. 

Se listen over aflyste arrangementer og aktiviteter her.

Økonomiske konsekvenser af aflysninger
Vil en aflysning få økonomiske konsekvenser f.eks. hvis I kommer til at betale for bestilt forplejning, så afholdes udgiften af den juridiske enhed, I er en del af. Det betyder i praksis, at hvis mødet afholdes af en kreds eller et jægerråd, så er det DJ, der afholder udgifter, I ikke kan nå at sløjfe. Hvis arrangementet afholdes på jagtforeningsniveau, så er der den juridiske enhed her, der må bære udgifter. 

Vi opfordrer til, at I allerede nu forbereder jer på eventuelle aflysninger af kommende arrangementer, og afdækker, om der er tidsfrister og lignende I skal være specielt opmærksomme på. 

Har I spørgsmål?
I er velkomne til at sende jeres alle spørgsmål angående coronavirus til corona@jaegerne.dk. Vi vil løbende svare på henvendelse og opdatere hjemmesiden med svar, der kan have almen interesse. Vi håber dog på jeres forståelse for, at nogle svar kan tage tid at afklare