OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. marts 2020

Reguleringsjægerne er
en god historie

Undersøgelse viser, at danskerne ved, at jagt ikke bare er en hobby. De anerkender, at jægerne faktisk gør en positiv indsats i bestand- og vildtplejen. Ikke mindst når det handler om reguleringsindsatsen. Der er derfor gode muligheder for at opnå lokal positiv opmærksomhed omkring jægerstanden.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Anders Larsen

De fleste danskere kan udmærket forstå, at f.eks. mårhund og vaskebjørn må og skal bekæmpes med alle forhåndenværende midler. Og de få, der endnu ikke har fanget budskabet, er enten udenfor pædagogisk rækkevidde, eller også har de bare ikke sat sig ind i sagerne endnu.

Ifølge en undersøgelse, foretaget af YouGov for Danmarks Jægerforbund i 2018-19, har den danske befolkning en generelt positiv indstilling til jægere og jagtudøvelse.

Kun 11 pct. af befolkningen er enten helt eller delvist negativt stemte overfor jægerne i Danmark. Som svar på påstanden om, at jægerne passer godt på naturen, erklærer 30 pct. sig helt enige, mens yderligere 30 pct. er delvist enige. 30 procent svarer, at de hverken er enige eller uenige, eller har sat kryds ved "ved ikke." Tilbage står 10 pct. af befolkningen, som ikke mener at jægerne passer godt på naturen (4 pct. er helt uenige, mens 6 pct. er delvist uenige).

Reguleringsindsatsen, alle kan forstå

Til påstanden "Jægerne tager ansvar for at løse konkrete samfundsproblemer, f.eks. udryddelse af mårhund" ses samme positive tendens. 26 pct. er delvist enige, 27 pct. er helt enige og hele 38 pct. har ingen holdning til spørgsmålet. Men selvom danskernes generelle holdning til jagten således må siges at være positiv, er især jægernes reguleringsindsats en god historie i den brede offentlighed. Her kan alle nemlig være med - alle kan se, hvad der er på spil.

Dog viser YouGovs undersøgelse, at vi sagtens kan blive bedre til at fortælle danskerne om jægernes store arbejde med regulering af problematiske arter. Alt for mange ved nemlig ikke nok om det, og det er en skam, For reguleringsjægerne ér bare en god historie. Og ikke kun når det drejer sig om mårhunden.

Duer og nilgæs er også gode historier

Et godt eksempel på andre typer af reguleringsjægere, der i dén grad er lykkedes med at nå ud til befolkningen via medierne, er thyboen Martin Poulsen. I efteråret 2019 var han - så at sige - aktuel med en historie om, at han flere gange ugentligt blev meldt til politiet, mens han arbedede med regulering af dueplagen ved hospitalet i Thisted. Historien, der startede som et facebook-opslag, gik viral og endte i landsdækkende medier. Danskerne fik dels en temmelig anderledes historie til aftenkaffen, dels et indblik i en vigtig samfundsopgave, som ingen andre end jægerne kan påtage sig.

I en anden historie, denne gang bragt i Nordjyske i marts 2020, møder vi igen Martin Poulsen, denne gang i kampen mod den invasive nilgås.

Så lad dette være både en bekræftelse i, at det store flertal af danskerne er pro-jægere, og lad det være en opfordring til alle jer, der gør en stor indsats i reguleringsarbejdet: Husk den lokale avis. Den vil ofte være interesseret i at fortælle jeres historie!