OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. november 2020

Plant for Vildtet - jægerne etablerer igen mere natur

Efter en periode med faldende interesse for tilskudsordningen "Plant for Vildtet," har Naturstyrelsen i dette efterår oplevet et boom i ansøgninger. Sidste år plantede jægerne cirka 480.000 nye planter. Kommer i år til at slå rekorden fra 2016?

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Rasmus Ahlmann Nielsen

Vi har tidligere skrevet om den betydelige, frivillige indsats jægerne yder for den danske natur, bl.a. til etablering af nye vådområder. En del af de penge, der indbetales i form af jagttegnsmidler, kanaliseres nemlig tilbage til naturen og vildtet i form af diverse tilskudsordninger.

Via tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder Naturstyrelsen tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Der ydes i øjeblikket tilskud til 38 forskellige træ- og buskearter. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen, og på Plantevalg.dk under punktet Tilskudsordninger og Plant for Vildtet kan du se, hvilke planter som egner sig bedst til at plante på netop din lokalitet.

Der er to årlige ansøgningsfrister, og to årlige udleveringsrunder for planterne - nemlig forår og efterår. Ansøgningsfristen for forårsplantningen 2021 var i oktober, mens fristen for at komme i betragtning til efterårsplantningen stadig ligger et stykke ud i fremtiden, nemlig den 30. april 2021.

En faldende tendens frem til 2019

Tilskudspuljen, som også kommer fra jagttegnsmidlerne, beløber sig årligt til 1,5 millioner kroner, og efterårets planter er netop blevet udleveret. Rundt omkring i landet er jægerne derfor lige nu i fuld gang med at stikke nye planter i jorden. De mange planter, som årligt plantes ud via ordningerne inden for Plant for Vildtet, giver ophav til mange hektar natur til gavn for insekter, planter og dyr i det åbne land.

Derudover skal ikke glemmes de mange hektar, der plantes uden tilskud. Her er der tale om jægere og andre, som helt selv afholder udgifterne.

Over de seneste år har Naturstyrelsen kunnet registrere en faldende interesse for tilskudsordningen. Årsagerne kan man kun gisne om, men statistikken viser, at mens der i 2016 blev plantet næsten 600.000 nye træer og buske, var tallet året efter helt nede på knapt 380.000. Sidste år var det dog atter kravlet en smule op, til omtrent 480.000 planter, som med tiden vil blive til skov og læhegn.

I den lille film herunder fortæller vildt- og naturkonsulent Rasmus Ahlmann Nielsen mere om mulighederne i Plant for Vildtet:

Boom i antal ansøgninger i 2020

Selvom det samlede tal for 2020 endnu ikke er endelig opgjort, er årets foreløbige prognoser dog ganske opmuntrende. Det fortæller biolog i Naturstyrelsen Ditte Christina Olrik:

- Vi har haft væsentlig flere ansøgninger end vi plejer i den nyligt afsluttede efterårsrunde – så mange, at vi forventer at være tæt på at bruge årets bevilling i 2020. Helt nøjagtig har vi i år fået 642 ansøgninger. Det er 12 mere end den hidtidige rekord i 2016, hvor vi fik 630. Og i forhold til antallet af ansøgninger, så ligger 2020 væsentlig over både 2017, 2018 og 2019.

Men om det er en blivende tendens, er ifølge Ditte Christina Olrik ikke godt at vide:

- Måske der vil tegne sig et billede af, at vi fremadrettet vil få færre ansøgninger til forårsrunderne men til gengæld flere ansøgere til efterårsrunderne. De seneste års meget tørre forår kan have ændret ansøgningsmønstret. Men her er der tale om spekulationer, og pt. ikke noget vi kan dokumentere med tal, lyder det fra biologen.

Også COVID-19 kan have haft indvirkning på den positive interesse for ordningen, idet mange har haft mere tid til at prioritere revirplejen under nedlukningen. I foråret 2020 blev der plantet 244.625 nye planter, hvilket er det højeste forårstal i fire år.

Så der er altså begrundet håb for, at 2020 kommer til at slå positivt ud i statistikkerne. Og hvem ved, måske overgår vi rekordåret 2016! Det endelige tal lader dog vente på sig lidt endnu …

Kilde: Miljøstyrelsen