OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. april 2020

Økonomisk status for Danmarks Jægerforbund

I lyset af den seneste udvikling i Danmarks Jægerforbund – og i verden omkring os – er en række kredsmøder blevet udskudte. En konsekvens er, at under halvdelen af DJ’s kredse indtil nu er orienteret om, den økonomiske status i DJ.

Tekst: Jens Kjær, konstitueret direktør

Traditionen tro, så starter vi kredsmøderne med at fortælle om Jægerforbundets større foreningsrettede indsatsområder og fremlægger de økonomiske hovedtal for året, der er gået. Igen i år kan vi fremlægge et sundt regnskab, der giver jægerforbundet et stærkt fundament for at gøre positive forskelle for jagten, jægerne og vildtet.

Desværre har Corona-virussen ramt Danmark med stor kraft, og de endnu ikke afholdte kredsmøder er helt naturlig blevet aflyst for at understøtte kampen mod sygdommen. Det efterlader os med en række kredse, der har fået informationen og en række kredse, der intet har hørt. Derudover er repræsentantskabsmødet udskudt til efteråret. Derfor synes jeg, at jeg skylder hele organisationen en status på jægerforbundets økonomiske status. Min vurdering er, at alle kan bruge et lille lyspunkt i denne tid, og her kan en generel stærk økonomi måske gøre en forskel – det gør det i hvert fald for mig.

Et andet lyspunkt kan være de planlagte tiltag, der på trods af tiden kommer i 2020 og som fremadrettet gerne skal gøre jeres virke som frivillige lidt lettere.

Vores økonomi

2019 har været endnu et solidt år for jægerforbundet, og med det seneste overskud på 2,2 mio. har vores egenkapital nu rundet 48 mio. kr. Det er flot.

Den solide egenkapital betyder, at hovedbestyrelsen igen i år skal beslutte, hvordan pengene anvendes bedst muligt.
Overskuddet fra regnskabsåret 2018 blev fordelt i en række puljer, der på hver deres måde kan gavne organisationen og medlemmerne. Dette kan I læse mere om i regnskabet for 2018, der ligger frit tilgængeligt for alle her.

Hvordan overskuddet fordeles i år, vil der blive taget stilling til på det kommende HB-møde.

Af tallene kan man se, at medlemskontingenterne i 2019 stadig udvikler sig positivt, mens annonceindtægterne er faldet med 800 tkr. Vi ser generelt, at markedet for annoncer er presset, og det har også ramt jægerforbundet. 

Tilskud og donationer er faldet med 1,5 mio. kr., men trækker man den store arv fra, som vi fik i 2018, så er det reelle bilede faktisk en fremgang på 1 mio. kr. De øvrige indtægter påvirkes primært af en stigning i kursusindtægterne, herunder bl.a. vildtforvalteruddannelsen vi har afholdt i 2019.

Personaleomkostningerne er steget med 2,6 mio. kr. og man fristes til at spørge ”Hvad sker der lige på Kalø?”

Vores personaleomkostninger er i 2019 påvirket af, at vi har måttet sige farvel til en flok fantastiske medarbejdere, fordi vi har mistet et tilskud til projekt. Det har betydet, at den del af deres løn, der ligger i 2020 er blevet udgiftsført i 2019. Derudover påvirker vores spareøvelser også personaleomkostningerne, når vi f.eks. vælger at ansætte rengøringspersonale frem for at benytte rengøringsfirma – en løsning der giver både besparelser og fleksibilitet i et travlt hus. Sidst har vi som den øvrige del af samfundet også været ramt af den markedsmæssige lønstigning.

Medieområdet er påvirket af videreudviklingen af appen ”Jæger”, samt at vi står for at skulle skifte platform for jagtforeningernes hjemmesider – noget mange af jer allerede er i gang med. Vores IT-omkostninger er atter faldet en smule trods de mange nye tiltag, vi har i gang. Møder og rejseomkostninger er steget, da der blandt andet har været flere møder vedr. ny struktur, udgifter til vildtforvalternes overnatning og rejser (der som tidligere nævnt er dækket af indtægter).

Ejendomsomkostningerne er steget 0,5 mio. hvilket bl.a. skyldes, at ejendommen er ved at skulle vedligeholdes mere, samt at der er sket en tilpasning af lokalerne i takt med, at vi har taget ejendommen rigtig i brug som kursusejendom.
Øvrige omkostninger er faldet som følge af besparelser, omstrukturering fra dyre leasingaftaler til billigere løsninger, samt at kredsene har valgt aktivt at gøre brug af opsparingsordningen i deres pulje i egenkapitalen.

Vi har i 2019 været heldige på investeringsmarkederne, og kan på trods af negative rentesatser fremvise et finansielt overskud på 1 mio. da en del af Forbundets penge er investeret i lavrisiko værdipapirer.

Når vi samlet set kigger på vores økonomi over årene, så kan vi som forbund kun være stolte af, at vi (med kun en enkelt smutter) er i stand til at følge repræsentantskabets krav om mindst 1 mio. på bundlinjen. Da Jægerforbundet er en koncern, der ejer vores ejendom gennem et 100% ejet selskab, så har vi opgjort vores samlede koncernøkonomi i nedenstående graf.

Indsatser i 2020

Ud over det daglige arbejde på Kalø er der fokus på en række nye indsatser. Forsikringsområdet er et område, der fylder en del for mange medlemmer. Repræsentantskabet bad sidste år om en afklaring på, om en bestyrelsesansvarsforsikring kan tegnes centralt fra jægerforbundet og dække bestyrelserne i vores mange jagtforeninger. Der forventes snart at komme en løsning – senest efter sommerferien. Processen har medført, at vi også får kigget på andre forsikringer, der kan være interessante for jagtforeningerne.

Også på medlemssiden arbejdes der på forsikringsdækning. Det startede med udlandsjagtforsikringen, som har vist sig at være meget kompliceret at løse, da landene har vidt forskellige forhold. Processen har fået os til at kigge på en jægers samlede forsikringsforhold, for dermed på sigt at kunne lave verdens bedste jægerforsikring.

Foreningshåndbogen er også et udviklingsområde, vi arbejder på. Målet er, at det skal være lidt lettere at finde hjælp til de mange udfordringer, man oplever, når man træder ind i frivillighedens verden. Håndbogen bliver et forum, hvor der kan hentes hjælp til de mange udfordringer, man møder som helt ny frivillig, men også et forum hvor garvede frivillige kan finde lidt tips og tricks. Foreningshåndbogen skal dog ikke være en hindring for, at man som frivillig fortsat kan kontakte medarbejderne i Jagtens Hus, når man har behov for hjælp – vi er til for jer!

App’en Jæger har nu nået de 25.000 downloads, hvilket må siges at være ret flot. Den er tænkt som jægerens digitale værktøjskasse og vil løbende blive udviklet med nye funktioner. Har du ikke allerede taget den i brug, så kan jeg varmt anbefale, at du prøver den.

Coronaudfordringer i foreningerne

I denne underlige tid er der nogle foreninger med større investeringer i skydebaner, i klubhuse eller andre større faste udgifter til driften, der oplever store udfordringer med at få driften til at hænge sammen.

Til jer vil jeg sige, at vi naturligvis står klar med rådgivning, vejledning og gerne hjælper, hvis dialogen med banken mod forventning skulle gå lidt stramt. Heldigvis er de fleste foreninger solidt funderede og har et godt forhold til banken, men der kan være nogle, der oplever udfordringer der ikke kan løses med en konstruktiv dialog. Til jer kan jeg oplyse, at vi selvfølgelig står klar til at hjælpe – sammen skal vi nok finde en løsning!
Jeg kan bedst kontaktes på jkj@jaegerne.dk, da ledergruppen generelt oplever et udvidet pres til at styre organisationen sikkert gennem krisen, men haster det er min telefon (51 89 68 88) naturligvis også åben.

Tilbage er blot at ønske jer en rigtig god påske, når I kommer så langt. Pas godt på jer selv og hinanden i denne underlige tid.
Vi på Kalø, glæder os til at møde jer igen når Corona situationen kommer under kontrol, og i mellemtiden er i altid meget velkomne til at kontakte os, hvis vi kan hjælpe med noget.