Offentliggjort den: 05. november 2020

Øget trusselsvurdering vedr. fugleinfluenza

Udbrud af højpatogen aviær influenza i Nederlandene, Tyskland og Storbritannien får i dag Fødevarestyrelsen til at hæve trusselsvurderingen drastisk. Danske vildfugle formodes allerede smittet, og jægere skal være særligt påpasselige med hygiejnen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De nederlandske veterinærmyndigheder rapporterede den 29. oktober om et udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) H5N8 i en fjerkræbesætning. Den 4.november kunne også Storbritannien melde om et udbrud, som nu også er konstateret i vildfugle i Nederlandene og Tyskland.

De seneste tyske fund er gjort i Slesvig-Holsten nær grænsen til Danmark, hvorfor det nu må formodes at smitten også findes i vildtfugle i Danmark.

Derfor har den danske fødevarestyrelse nu hævet trusselsniveauet fra "meget lav" til "høj". Dette indebærer, at der indføres krav om særlige forebyggende foranstaltninger mod fugleinfluenza, som bl.a. betyder, at fjerkræ og andre fugle midlertidig skal indelukkes eller overdækkes. Fødevarestyrelsen har den 4. november indsamlet døde vildtfugle ved Højer nær grænsen til Tyskland. Fuglene bliver i øjeblikket undersøgt på SSI.

Jægere skal være påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt. Selvom der ikke tidligere er rapporteret om smitte til mennesker, er sygdommen dødelig for f.eks. tamfugle.

Indmeld fund af døde vildtfugle

Indmeldinger af døde vildtfugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt vildfugle i Danmark.

Derfor: Hvis du finder døde eller syge fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund, hvis det drejer sig om:

  • Vandfugle
  • Rovfugle
  • Kragefugle

Husk, at du kan bruge app’en ”fugleinfluenzaTip” til at melde fund af døde vildfugle ind til Fødevarestyrelsen. Læs mere om, hvordan du ellers kan indmelde fundene på Fødevarestyrelsens hjemmeside.