OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. april 2020

Miniguide med gode råd fra SEGES

Ros til SEGES for miniguiden "Er udsåede blomsterfrø en gave til biodiversiteten?", der på bedste vis forklarer vigtigheden af permanente landskabselementer, valg af hjemmehørende arter og målrettet naturpleje, mv.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund

SEGES har netop lanceret en miniguide til, hvordan du mest effektivt hjælper insekterne. En prioriteret liste der enkelt og forståeligt forklarer hvordan du skal prioriterer din indsats for insekterne.

Biernes top-3 fra SEGES miniguide

  1. Det vigtigste er, at der på din bedrift findes permanente arealer med vilde danske plantearter, som du lader blomstre. Det kan være f.eks. hvidblomstrende læhegn, grøftekanter som ikke slås under blomstringen, eller græsningsarealer, hvor dyrene er så få, at blomsterne ikke spises op om sommeren.

  2. Dernæst kan du beskytte de permanente, blomsterrige arealer i punkt 1 mod markdriften. Det kan være ved at reducere gødskningspåvirkning, bruge afdriftsreducerende teknikker og udlægge beskyttelsesbræmmer (f.eks. blomsterstriber eller barjordsstriber).

  3. Tredje skridt er at udså blomster som mad til de vilde bier. Fordi tab af levesteder er den største trussel mod de vilde bier, så er punkt 1 og 2 de vigtigste, og hvor udsåede blomster er et supplement til biernes mad.

Der skal lyde en stor ros til SEGES for denne fine miniguide, der på bedste vis forklarer vigtigheden af de permanente landskabselementer, valget af hjemmehørende arter i beplantninger, målrettet naturpleje uden overgræsning og intelligent brug af blomsterstriber som buffer mod landbrugspåvirkning samt supplerende føde til bierne.

Anbefalingerne fra Seges falder i god tråd med Danmarks Jægerforbunds rådgivning på området. Vi er bla. meget enige i Seges' anbefalinger vedr. placering og omlægning af blomster/ faunastriber, hvilket du kan læse mere om i artiklen Landmænd elsker faunastriber.


Få desuden yderligere inspiration i vores folder "Natur og vildtpleje på landbrugsarealer 2020" her: