OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. januar 2020

Mårhundeaftener var
en succes

I løbet af de sidste måneder af 2019 afholdt DJ i alt fire infoaftener med fokus på mårhund. Godt fremmøde og god videndeling prægede alle møderne, som havde fokus på tiden frem til når hvalpene fødes i maj. En ny omgang infoaftener planlægges til foråret.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Flemming Højer

Man kan roligt sige, at jægerne er ved at få øjnene op for mårhunden. I hvert fald hvis man skal vurdere ud fra fremmødet ved en række infoaftener, som jægerforbundet afholdt rundt om i Jylland i løbet af november og december 2019.

På alle møderne deltog, foruden DJ-formand Claus Lind Christensen og andre repræsentanter fra DJ, specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriel samt skovfogeder fra Naturstyrelsen Mads Bank Mikkelsen og Henrik Lykke Sørensen.

Fra nu af og til maj

På møderne blev der informeret om jægerforbundets og Miljøstyrelsens rolle i kampen mod mårhund, om mulighederne for lokale indsatser, lovgivning på området, mv. Men ikke mindst, så blev der delt en masse vigtig viden fra folk, der i dén grad har fingeren på pulsen, og som ved hvad der virker. Mens nogle deltagere således var aldeles erfarne mårhundejægere, var andre fremmødte helt grønne og havde stadig deres første mårhund til gode. Også disse blev taget godt imod og klædt på til det vigtige arbejde. For der er brug for alle mand, hvis bestanden skal holdes i skak. Ingen taler længere om at få bugt med den - nu handler det simpelthen om at holde bestanden så langt nede som muligt.

- Formålet var først og fremmest at lytte til folks erfaringer med mårhunden, dernæst at sikre, at alle holder fast i fokus: Hvad der sker fra nu af og frem til når hvalpene fødes i maj. Og så skal vi blive bedre til at få hunden med ind i kampen. Mange af vores hunde har aldrig før mødt en mårhund, og vi ved ikke hvordan de reagerer, den dag de gør det, fortæller Claus Lind Christensen.

Projektleder på invasive arter i Danmarks Jægerforbund, Jesper Kjær Illemann, supplerer:

- Så lige nu handler det i høj grad om at holde fokus på mårhund når man er i terrænet med hunden, om at få etableret baitpladser og om at få sat fælder op derude. Det handler om at komme i gang nu, før der sættes hvalpe.

Hunden skal vænne sig til jagten

Det er i høj grad folk fra jagtforeningerne, der - sammen med mårhundereguleringsjægerne - danner rygraden i den verserende kamp for at holde bestanden nede.

- Vi oplever, at folk gør en forbilledlig indsats rundt omkring i foreningerne. De gør det, de er gode til, og bruger deres netværk. For mens nogle er særligt dygtige til at sætte fælder op, har andre måske gjort sig gode erfaringer med at bruge deres gravgående hunde. Ved at forene sig, hjælpe hinanden og dele viden, skabes der nogle rigtig stærke grupperinger derude, og det er meget positivt, siger Claus Lind Christensen og fremhæver i den forbindelse netværk som mårhunde-facebook-grupperne, som sidste år tegnede sig for 4-5.000 nedlagte dyr.

- Mange jægere tror måske, at mårhunden ikke rigtig vedkommer dem, og at de sikkert aldrig kommer til at møde én. Men det kommer mange ikke desto mindre til. Det ér et stykke jægerhåndværk, det her, og det er faktisk en temmelig spændende jagtform. Det budskab skal nå ud til de almindelige jægere, siger Claus Lind Christensen.

Fyn skal med i 2020

Infomøderne fandt sted i Vildbjerg, Rønde, Brovst og i Rødding. Fælles for alle fire møder var, at folk deltog, fordi de ville være med til at gøre en forskel og blive klogere. De var nysgerrige og ivrige efter at dele deres erfaringer.

Danmarks Jægerforbund planlægger allerede nu en næste runde af mårhundemøder, denne gang også på Fyn. Her vil der blive sat fokus på sommeren og efteråret, på de fødte hvalpe og på hvordan man håndterer dem. Datoer og steder er endnu ikke på plads, men forventningen er, at møderne holdes allerede før bukkejagten og i hvert fald før hvalpene flytter ud af graven i juni.