OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. november 2020

Mårhund eller ej - debatten ruller igen

Forsker ved Aarhus Universitet vil lade mårhunden være i fred nu, hvor den alligevel er her. Men det vil være at lade de sårbare arter i stikken, og er et brud på internationale konventioner, modargumenterer DJ-formand i P4-radiodebat.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det er ikke første og ej heller næppe sidste gang at vi diskuterer regulering af mårhund. I dag var det Rasmus Ejrnæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, som i radioudsendelsen P4 Morgen Østjylland argumenterede for, at mårhunden bør være i fred. DJ-formand Claus Lind Christensen modsagde forskeren og slog fast, at kampen mod det invasive rovpattedyr i allerhøjeste grad er nødvendig.

Ganske vist er Rasmus Ejrnæs ikke fortaler for mårhund i naturen, men mener samtidig ikke at det nytter noget at forsøge at udrydde den. Den er kommet, fordi der er føde til den, mener han. Og der er føde til den, fordi der mangler store dyr i naturen. Ifølge Ejrnæs er det en helt forkert forestilling, når vi går rundt og tror, at "de onde arter" bare overtager det hele, hvis ikke vi mennesker griber ind i naturens gang.

Men det er skudt helt forbi målet, mener Claus Lind Christensen:

- Ejrnæs blander mårhunden ind i en større naturpolitisk debat om, at der skal være mere plads til naturen. Og det skal der være, men der skal ikke være plads til invasive arter. Ejrnæs har ikke styr på fagligheden i forhold til sikring af de sårbare arter, vi har herhjemme. Han blander det ind i en naturpolitisk debat om rewilding, som han er fortaler for. Her vil han gerne have en baseline fra før mennesket kom, og det er jo urealistisk i dag, sagde DJ-formanden i P4.

Samtidig roste han jægerne for den meget store indsats, de yder i kampen mod mårhunden. Kampen for udryddelse af det invasive rovpattedyr er muligvis tabt i Jylland, hvor det nu handler om at holde bestanden så langt nede som muligt. Men Claus Lind Christensen tror på at vi kan forhindre den i at etablere sig på Fyn og Sjælland.

- Mårhunden er en invasiv art, og vi har på både verdensplan, i EU og i Danmark besluttet os for at ville den oprindelige natur, ikke den invasive natur. De invasive arter har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. De invasive arter er en af de største trusler mod den oprindelige natur verden over, og derfor skal verdenssamfundet gøre alt, hvad det kan for at undgå dem. Det er i øvrigt også defineret i verdensmålene, at vi skal arbejde imod invasive arter, konkluderede Claus Lind Christensen i debatten, hvor han fik det sidste ord.