OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2020

Mange fejl i ansøgninger til tysk jagttegn

Det tyske jagttegnskontor i Flensborg melder om en tendens til fejl blandt mange danske ansøgninger til det tyske jagttegn. Oftest drejer det sig om manglende dokumentation.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund tog kontakt til jagttegnskontoret i Flensborg, da en del af medlemmer har henvendt sig til forbundet efter at have fået deres ansøgninger om tysk jagttegn retur. Den opgivne årsag fra tysk side har været, at ansøgningerne ikke var udfyldt korrekt.

Det tyske jagttegnskontor uddyber overfor Danmarks Jægerforbund, at der som oftest mangler dokumentation for, at den danske jæger har betalt den nødvendige tillægsforsikring. Dokumentationen, der skal vedlægges ansøgningen, kan f.eks. være et kontoudtog eller en kvittering, samt en kopi af policen.

- På kvitteringen skal det tydeligt fremgå hvilken forsikring der er tale om. Kvitteringen og bankudtoget skal indeholde både overførselsdato og forsikringsnummer. Derudover kan den med fordel også indeholde navn på jæger og forsikringsselskab. Hvis ikke du har en kvittering, kan du anmode dit forsikringsselskab om en skriftlig bekræftelse på, at du har betalt. Denne skal vedlægges ansøgningen, forklarer Nicholai Vigger Knudsen, våbenkonsulent ved Danmarks Jægerforbund.

Nicholai Vigger Knudsen kan desuden oplyse, at jagttegnskontoret i Flensborg i øjeblikket - pga. de øget krav til kontrol fra tyske myndigheder - bruger cirka 20 minutter på sagsbehandling af hvert enkelt dansk jagttegn. En procedure, der førhen var overstået på bare 5 minutter.

Desuden bør man være OBS på, at man ikke længere kan få straks-udstedt sit tyske jagttegn, sådan som det også var kutyme tidligere. Grundet nye fællesregler i Tyskland kan den samlede proces med udstedelse af det tyske jagttegn vare op til 4 uger. Dertil kommer forsendelsestiden med posten. Med pt. over 5.500 skandinaviske kunder kan jagttegnskontoret i Flensborg ikke længere levere den service at ringe til den enkelte ansøgers forsikringsselskab. Jagttegnskontoret melder, at man ville ønske at det var muligt at yde en bedre service, men at retningslinjerne for arbejdet nu er fastlagt af ministeriet.

Siden i tirsdags den 16. juni kunne danskere igen rejse ind i Tyskland uden den grænsekontrol og de karantæneregler, der ellers har været gældende. Dermed afsluttede et tre måneder langt forløb, der har været frustrerende for mange danske jægere.