OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. august 2020

Lange skud – ikke kun et spørgsmål om etik!

Kender du jagtlovens §22? Med de teknologiske fremskridt, som riffeloptik har gennemgået de seneste år, virker lange riffelskud pludselig som en hel ny norm. Men er det forsvarligt? Og hvad siger jagtloven?

Tekst: Mads Flinterup og Nicholai Vigger Knudsen

Jagtlovgivningen er spækket med bløde formuleringer, og hvordan ordene skal fortolkes, er i sidste ende op til en dommer, men her i artiklen ser vi nærmere på jagtlovens § 22, og hvad den betyder for riffeljægere. Paragraffens 1. og 2. punkt bør enhver riffeljæger have i baghovedet:

  • § 22, 1: Ingen må jage på en måde, der udsætter vildtet for unødige lidelser.
  • § 22, 2: Ingen må jage på en måde, der skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at blive skadet.

Anskydninger er og blive en del af jagten. Den gode, ansvarlige jæger håndterer naturligvis situationen med respekt. Hvis der er den mindste tvivl om, at skuddet er dræbende, skal man inden for seks dagtimer efter anskydningen sørge for at rekvirere en af schweiss-registrets hundeførere. Husk, at dette faktisk er påkrævet ved lov! Omtanke før skudafgivelse er en af de bedste måder at reducere anskydninger på. I disse år tales og skrives der en del om skud på lang afstand, også i Jæger-bladet.

Dygtige skytter kan sætte flotte skudgrupper – men på stillestående mål og med rigtig megen træning bag sig! Ude på jagten er sagen en anden ...


Ovenstående er et uddrag af en artikel, bragt i Jæger i august 2020. Som medlem af Danmarks Jægerforbund modtager du et nyt nummer af Jæger hver måned, direkte i din postkasse, samt har mulighed for at læse magasinet online.

Bliv medlem - klik her!