OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. marts 2020

Sæt flere aktiviteter i gang!

Der er overskud på kredsregnskabet i kreds 3. – Brug flere penge, lød opfordringen derfor fra både kredsformand Reidar Lænø og DJ's konstituerede direktør, Jens Kjær, på gårsdagens kredsmøde.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Kredsmødet i 2020 fandt sted tirsdag den 3. marts i Vejlby-Risskov Centret i Risskov. Allerede inden mødets start var der livlig snak i lokalet – det skulle vise sig at holde hele aftenen. Godt for aftenen, godt for jagtens sag, godt for demokratiet.

Kredsformand Reidar Lænø aflagde beretning, hvor han blandt andet nævnte den store medlemstilfredshed i kredsen. Han glædede sig også over kredsens store aktivitetsniveau og takkede ikke mindst de mange koordinatorer, der på hver deres område sætter gang i mange aktiviteter til glæde og gavn ikke bare for kredsens egne medlemmer.

Økonomien levner imidlertid mulighed for mange flere aktiviteter, så både koordinatorer, markvildtlaug, jagttegnsundervisere og andre opfordres til at komme med forslag til især uddannelsestiltag, som øger vores viden og færdigheder, og som samtidig sikrer ”mest mulig jagt og natur”. Der er flere puljer med penge; spørg kredsen om råd!

Kredsformanden brugte også sin taletid til at nævne indsatsen mod mårhunden, hvor han pointerede vigtigheden af, at alle bidrager og tager ansvar. Ansvarlighed, ordentlighed og respekt var også kerneord, da han nævnte en ”træls” personsag om seksuel chikane, som tidligere har været omtalt i medierne.

IT-systemer, også dem kredsen og DJ benytter sig af, fungerer efter flere medlemmers udsagn stadig alt for dårligt. Flere tog ordet og gav eksempler på urimelig lange ventetider, usikker databehandling m.m. Både kredsbestyrelsesmedlemmer og DJ´s konstituerede direktør, Jens Kjær, fortalte om de indsatser, der er gjort og fremover gøres for at få det til at fungere.

HB-medlem Torben Schulz Jensen tog flere gange ordet og nævnte blandet andet fire arrangementer, som han virkelig syntes, kredsen kunne været stolte af. Det drejer sig om en nyjægerjagt på det militære område i Hevring (gentages forhåbentlig i 2020), DM i Vildtmad på Det Grønne Museum (med 800 besøgende), Samsø Shooting Festival (med stor lokal opbakning) og Food Festivalen i Tangkrogen i Aarhus, (hvor køen for at smage simpelt, stegt vildtkød nåede op på 30 meter).

Formanden for DJ, Claus Lind Christensen, gennemgik kort status på jægernes omdømme i DK samt redegjorde for den proces med midtvejsevaluering, der ligger bag vildtforvaltningsrådets arbejdsgang. Han understregede også vigtigheden af, at nedgangen i antal indsendte vinger vendes, og at der IKKE er en medlemsflugt fra DJ, men at analyser viser, at det er svært at tiltrække de nye, unge jægere.

- Giv de nye jægere en krammer, sagde han med et stort smil. 

Jens Kjær redegjorde for arbejdet i DJ med jura, økonomi og forsikringer – herunder mulige bestyrelsesansvarsforsikringer. Han fortalte, at man i DJ arbejder på en ”Grønspættebog”, der skal være et hjælpende værktøj for alle, der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde. 

Allersidst på aftenen fik Claus Lind Christensen og udfordreren til formandsposten, Jesper Lindgaard fra Haderslev, hver især mulighed for både at præsentere sig selv og sine mærkesager samt svare på i forvejen kendte, konkrete spørgsmål indsendt af kredsens jægere. Begge kandidater, som efter lokalredaktørens mening, ikke er voldsomt uenige på de væsentligste parametre, var velforberedte til mødet.

Havde den erfarne ordstyrer, Jørgen Brøgger fra Elsegaarde Jagtforening ikke styret mødet med hård men venlig hånd, var det blevet onsdag, inden deltagerne var nået hjem.