OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. maj 2020

Klar til 3. online lektion i vildtkending

Allerede på tirsdag den 19. maj blænder vi op for tredje og foreløbigt sidste gratis vildtkendings-webinar. Temaet er rovfugle og pattedyr.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De seneste to torsdage har Danmarks Jægerforbund været vært ved online vildtkendingslektioner, gennemført som webinar med plads til alle interesserede. Den første lektion havde fokus på gæs, ænder og måger. Anden lektion havde fokus på vadefugle og kragefugle - og den sidste lektion vil koncentrere sig om rovfugle og pattedyr.

Det sker på tirsdag den 19. maj kl. 20.00.

Ligesom sidst kan du logge på allerede kl. 19.30 og teste din forbindelse, lyd, mv. Igen vil det være det er den rutinerede jagttegnskursuslærer-underviser Verner Frandsen, som tager os igennem en række udvalgte arter indenfor dagens tema. Husk, at han ikke kan nå dem alle. I stedet tager han fat i nogle af dem, der kan volde størst vanskeligheder ift. vildtkending.

Alle kan deltage. Linket får I i en hjemmeside-nyhed på dagen! Tilkendegiv din interesse for at deltage i lektionen i facebook-begivenheden her.

Hjælp os med at tale jagtens sag

Jægerforbundet har i første omgang valgt at gøre lektionerne tilgængelige for alle interesserede, uanset om de er medlemmer af forbundet eller ej. Men det er ingen hemmelighed, at vi har brug for støtte fra alle jægere i Danmark.