OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. marts 2020

Jens Kjær konstitueret som direktør for DJ

Økonomichef Jens Kjær er konstitueret direktør for Danmarks Jægerforbund, indtil der er fundet en afløser for Michael Stevns.

I sidste uge kunne vi orientere om, at jægerforbundets direktør Michael Stevns er blevet headhuntet til et nyt job. På den baggrund har hovedbestyrelsen bedt økonomichef Jens Kjær om at påtage sig rollen som konstitueret direktør frem til, at posten som leder af Danmarks Jægerforbunds administration besættes på ny.

Jens Kjær har ledet økonomiafdelingen siden 2015 og har ydet et væsentligt bidrag til at få opbygget en sikker økonomistyring samt en markant omlægning af jægerforbundets it-systemer, herunder medlemssystemet, således at grundlaget for jægerforbundets drift er stabil og solid.

Jens Kjær indtræder i rollen som konstitueret direktør d.d. og vil sammen med ledergruppen vurdere de nuværende opgaver, og herunder sikre den nødvendige prioritering af opgaverne med fokus på medlemmer og jagtforeningerne.

Den fremadrettede proces med at afdække, hvem der skal forestå ledelsen af administrationen af Danmarks Jægerforbund, vil blive igangsat via et ekstern bureau. Processen vil tage den nødvendige tid, så der kan gennemføres en grundig analyse af, hvilket behov Danmarks Jægerforbund har for fremtiden.