OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. marts 2020

Interesse for jagt stiger på danske efterskoler

Efterskoleforeningen og Danmarks Jægerforbund inviterer for første gang til 'Efterskoledag' i Jagtens Hus. Ambitionen er blandt andet, at de mange efterskoler, der underviser i jagt, kan udveksle erfaringer. Og det falder godt i tråd med tidens trend blandt eleverne.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Der bliver helt sikkert godt gang i den, når danske efterskoleelever sætter hinanden stævne den 23. april 2020, når Danmarks Jægerforbund inviterer på Efterskoledag. Omdrejningspunktet er jagt, og stedet er jægerforbundets domicil, Jagtens Hus, ved Kalø. I en artikel, bragt på Efterskoleforeningens hjemmeside, fortæller Jes Mikkelsen, initiativtager og ansvarlig for jægerforbundets jagttegnsundervisning, om en kraftig stigning i antallet af efterskoler, som tilbyder jagttegn.

Jagt er meget konkret

Ifølge Jes Skadborg Mikkelsen udgør efterskolelærere en stadig voksende del af deltagerne på forbundets jagttegnskurser, og for de unges vedkommende er det en bred gruppe elever, der interesserer sig for jagt.

-Vi ser mange typer af elever, men der er ingen tvivl om, at jagten har en positiv tiltrækning på elever, der ikke lærer på klassisk vis, siger han til Efterskoleforeningen og forklarer videre, at det blandt andet skyldes, at jagt handler om at mestre et håndværk – at jagt er meget konkret.

Naturforståelse, foreningsliv og dannelse

Formålet med Efterskoledagen er at øge forståelsen for jagt som et dannelsesfag og få udbredt perspektiverne i at undervise danske unge i naturforståelse, foreningsliv og demokratisk dannelse. Dagen vil indeholde spændende workshops á cirka 40 minutter, foredrag mv. Dagen er bygget op i samme stil som et spændende koncertprogram på en festival. På dagen har eleverne mulighed for at deltage i i alt 4 workshops ud af 15 mulige, plus en række heldagsaktiviteter.

På workshopsene kan eleverne bl.a. vælge at høre mere om karrieremuligheder inden for jagt, jagthunde, fældefangst, buejagt, jagt på sociale medier, trofæbehandling og meget mere.