Efterskoledag i Jagtens Hus

Efterskoleforeningen og Danmarks Jægerforbund inviterer efterskoler til en spændende dag om jagt og natur i Jagtens Hus, Kalø. Formålet med dagen er at øge forståelsen for jagt som et dannelsesfag og få udbredt perspektiverne i at undervise danske unge i naturforståelse, foreningsliv og demokratisk dannelse.

Dagen vil indeholde spændende workshops, foredrag mv. Arrangementet finder sted den 23. april 2020 i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde. 

Et spændende "koncertprogram"

Vi har opbygget dagen i samme stil som et spændende koncertprogram på en festival. På dagen har du derfor mulighed for at deltage i i alt 4 workshops. Vi arrangerer i alt 17 workshops plus en række heldagsaktiviteter, som du kan vælge imellem. Ønsker du at bruge tid på nogle af heldagsaktiviteterne, kan det være at du må nøjes med kun 3 workshops. 

Du sammensætter selv dit program, alt efter interesse.

 

08.00-10.00

Ankomst til Jagtens Hus

  • Morgenmad
  • Skydebanen åbner kl. 08.00
10.00-10.45 Velkomst og fælles opstart
11.00-15.15 Heldagsaktiviteter begynder
11.00-12.30

Workshop 1 og 2 

  • 11.00-11.40: workshop 1
  • 11.40-11.50: skift til ny workshop
  • 11.50-12.30: workshop 2
12.30-13.30 Frokostpause
13.00-13.30 Falkeshow på plænen
13.30-15.00

 Workshop 3 og 4

  • 13.30-14.10: workshop 3
  • 14.10-14.20: skift til ny workshop
  • 14.20-15.00: workshop 4
15.15 Fælles afslutning og tak for i dag

Skydebanen

Skydebanen kører som en aktivitet uden for det almindelige program. Der er åben på banen fra kl. 8.00-14.00. Skoler, der ankommer til Jagtens Hus tidligt, vil således kunne besøge banen et par timer før den fælles opstart kl. 10.00. Vi forventer at der vil opstå kø ved skydebanen. Derfor vil vi udarbejde en oversigt, hvor hver tilmeldt skole fra kl. 10.00 får sin eget tid på banen.

Ved den fælles afslutning uddeler vi en præmie til en elev, der har gjort en særlig indsats, eksempelvis klaret et svært skud eller har lært nogle nye aspekter af skydningen.

Heldagsaktiviteter

Som navnet antyder, er heldagsaktiviteter en række aktiviteter, som kører hele dagen, uafhængige af workshoppenes faste klokkeslæt. Her kan du komme forbi når du har lyst, og indholdet er ikke afhængigt af fælles intro eller opstart. Du vil finde de forskellige heldagsaktiviteter spredt ud over pladsen. Læs mere om hver enkelt workshop her:

Workshops

En workshop varer cirka 40 minutter og begynder altid på faste klokkeslæt. Emnerne kan være af faglig eller organisatorisk karakter. En workshop vil typisk blive bemandet af en fagperson med indsigt i emnet. Det kan også være en efterskole, som byder ind med særligt jagt- eller naturfagligt indhold. På baggrund af et kort oplæg ansporer workshoppen til læring og videreudvikling af deltagerens interesse for emnet.

Imellem hver workshop har du cirka 10 minutter til at bytte. Læs mere om hver enkelt workshop her:

 

Ændringer i programmet kan forekomme.