*** AFLYST PGA. CORONA***

Efterskoledag i Jagtens Hus - Udsat på ubestemt tid

Efterskoleforeningen og Danmarks Jægerforbund inviterer efterskoler til en spændende dag om jagt og natur i Jagtens Hus, Kalø. Formålet med dagen er at øge forståelsen for jagt som et dannelsesfag og få udbredt perspektiverne i at undervise danske unge i naturforståelse, foreningsliv og demokratisk dannelse.

Dagen vil indeholde spændende workshops, foredrag mv. Arrangementet finder sted den 22. april 2021 i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde. (ARRANGEMENTET ER IGEN I 2021 AFLYST GRUNDET CORONA - EFTERSKOLEDAGEN ER INDTIL VIDERE UDSAT PÅ UBESTEMT TID 15.02.21)

Det eneste I skal sørge for er transport og en solid madpakke. 

Et spændende "koncertprogram" med mange workshops

Vi har opbygget dagen i samme stil som et spændende koncertprogram på en festival. På dagen har du derfor mulighed for at deltage i i alt 4 workshops. Vi arrangerer i alt 15 workshops plus en række heldagsaktiviteter, som du frit kan vælge imellem. Ønsker du at bruge tid på nogle af heldagsaktiviteterne, kan det være at du må nøjes med kun 3 workshops. 

Sammensæt dit helt eget program som passer præcist til dine jagt-interesser.

 

10.00-10.45 Velkomst og fælles opstart
11.00-15.00 Heldagsaktiviteter
11.00-12.30

Workshop 1 og 2 

  • 11.00-11.40: workshop 1
  • 11.40-11.50: skift til ny workshop
  • 11.50-12.30: workshop 2
12.30-13.30 Frokostpause
13.00-13.30 Falkeshow på plænen
13.30-15.00

 Workshop 3 og 4

  • 13.30-14.10: workshop 3
  • 14.10-14.20: skift til ny workshop
  • 14.20-15.00: workshop 4
15.15 Fælles afslutning og tak for i dag

Heldagsaktiviteter

Som navnet antyder, er heldagsaktiviteter en række aktiviteter, som kører hele dagen, uafhængige af workshoppenes faste klokkeslæt. Her kan du komme forbi når du har lyst, og indholdet er ikke afhængigt af fælles intro eller opstart. Læs mere om  de enkelte aktiviteter her:

Workshops

En workshop varer cirka 40 minutter og begynder på faste klokkeslæt, så der er fokus på undervisning med den fremmødte gruppe. En workshop er ledet af enten en efterskole eller en fagperson med dyb indsigt i det givne emne. På baggrund af et kort oplæg ansporer workshoppen til læring og videreudvikling af deltagerens interesse for emnet. 

Du kan besøge 4 workshops i løbet af dagen. Du vælger selv hvad du vil lære mere om. 

Imellem hver workshop har du cirka 10 minutter til at flytte dig videre til næste workshop. Læs mere om hver enkelt workshop her:

Ændringer i programmet kan forekomme.